1 (2) / 2000

• Pod sztandarami

• Nie jestem nacjonalistą

• Ò Janie Karnowsczim

• Wierztka  „IV” Jôna Kôrnowsczégò

Nie jestem nacjonalistą

Po publikacji poprzedniego numeru naszego pisma, jeszcze pod starym tytułem Pňmňranijô, doszedł do nas szereg głosów krytycznych. Cieszymy się, że nasza gazeta wywołała reakcję, jednakże krytyka ta była dość druzgocąca i zarzucała nam parę rzeczy nieprawdziwych. Przyczyną tego było kilka nieporozumień.

Oskarżono nas o separatyzm. Do tego oskarżenia wystarczyło słówko „wňlny” w winiecie pisma. Co oznacza wolność, coś złego? Czy słowo to można interpretować tylko jako wolność polityczną popartą terroryzmem separatysty? Nam chodziło przede wszyst-kim o wolność duchową, wolność od kompleksów, któ-re jak wiemy szczególnie w PRLu były celowo tworzone by zniszczyć kaszubszczyznę. Ze smutkiem stwierdzamy, że zawsze istnieją sensaci, wich-rzyciele, ludzie chorzy z nie-nawiści i bojaźliwi dla któ-rych słowa: Kaszuby i Pomo-rze kojarzą się tylko z sepa-ratyzmem i są sprzeczne z tzw. „polską racją stanu”.[...]


Pod sztandarami

Zgodnie z zapowiedzią 11. XII. odbył się przejazd przez Trójmiasto z flagami kaszubskimi. Niejedno au-to pokonało trasę sprzed Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na plac Kaszubski w Gdyni, a jazda ta prze-biegająca z prędkością średnio 40 km/h dostarczyła niemałych wrażeń.[...]

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!