4 (4) / 2000

• To ju rok!

• Parę słów o Akademii

• Òstrzega – A. Kléina

• Midzë ùszłotą ë przińdotą – P. Kąsk

• Zbudźcie mi Damrokę – M.A.Bòrzëszkòwsczi

Òstrzega

Ojcom naszym wystarczały ryby stare i cuchnące
My po nowe wyruszamy w oceanie pluskające.*

Spiéwałë ùrmë Krzëwògãbnégò w reze na kaszëbsczi Kòlberg. A më terô pò latach òdpòwiôdómë- mùszą wama sygnąc! Dosc panoszeniô so na naji Swiati Pòmòrsczi Zemi. Dosc rozsądzewaniô za nas o nas, pòniżaniô i ùscëgòwieniô. Nie widzy so kòmùs pòmión Czôrnégò Grifa, je czas so przënãcëc bò ju niedłëgò gapë pòlecą jak bruzkòwé lëstczi. Czôrno-żôłté stanice zawisną na wieżach ë rôtëszach. Budzy so Kaszëbsczé Wòjskò. Miejta bòczënk, narodzył so Kaszëbsczi Mesjôsz, Stolem chtëren przeniese królewiónkã przez głąboką wodã i wëbôwi zapadłi zómk. Òn zerwie gardinë z òczów kaszëbsczégò nôrodu i sprôwi, że przezdrzą. Dobëcé je czësto krótko! Më jesmë wikszoscą , to më bądzemë diktowelë zastrzedżi i to w najim jazëkù. Jasz òkaże so chto mdze mjił w ti zemi modżiłë!

Sygôl

_________

* pol. Òjcóm najim sygłë rëbë stôré i zasmiardłé

Chcemë regnąc le za nowima co w océanie so preszczą.

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!