4 (4) / 2000

• To ju rok!

• Parę słów o Akademii

• Òstrzega – A. Kléina

• Midzë ùszłotą ë przińdotą – P. Kąsk

• Zbudźcie mi Damrokę – M.A.Bòrzëszkòwsczi

Znów parę słów o Akademii

W czasach, w których na co drugiej ulicy powstaje prywatna szkoła z dumną nazwą akademii, mógłby ktoś sobie pomyśleć że Remusowa Akademia jest jedną z nich. Nic bardziej błędnego. Remusowa Akademia nie jest ani szkołą, ani prywatną. Czym zatem jest? I czy będzie dalej działać?

W lutym br. padł pomysł rozwinięcia jednego z zadań statutowych Klubu Studenckiego “Pomorania” i Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie-go - promocji kaszubszczyzny. Na początku marca prezes “Pomoranii” - Zbigniew Sobisz udzielił swego “błogosławieństwa” dwóm koordynatorom Akademii- Pawłowi Szczypcie i Grzegorzowi Schramkemu, a prof. Jerzy Samp objął funkcję opiekuna naukowego. Odtąd Projekt Edukacyjny “Remusowa Akademia” zaczął żyć własnym życiem.

Od tego czasu rozpoczął się okres planowania i przygotowywania pierwszych spotkań, jak również ustalania formuły Akademii. Pierwszy raz szeroka opinia usłyszała o niej podczas Dnia Kaszubskiego (5. kwiecień, Language Pub w Sopo-cie). Na pierwsze stricte “remusowe” spotkanie wybrano projekcję filmu “Kaszëbë” (1971).

Remusowa Akademia jest poświęcona przede wszystkim promocji ka-szubszczyzny, co nie zna-czy, że będzie ignorować i pomijać grobowym mil-czeniem istnienie innych narodów i kultur na Pomorzu.

Akademia przede wszystkim swoje kroki kieruje ku twórcom kultury kaszubskiej, którzy są wśród nas, których można zaprosić i posłu-chać tego co mówią.

Dlaczego więc Remuso-wa ostanio zamilkła? Koordynatorzy ze smutkiem w głosie mówią, że nie mogli znaleźć na żadnym z wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego wolnej sali. Każdy wydział ma teraz masę zajęć i do tego wszelkie możliwe remonty... nie to co w zeszłym roku. Jednakże najprawdopodobniej od stycznia lub lutego Akademia znów ruszy!

Jako pierwsza z tego grona swoje wiersze zaprezentuje Bożena Szymańska (znana nota bene czytelnikom “Pomorani”). Planuje się również poświęcić jedno spotkanie dowcipowi i anegdocie kaszubskiej oraz wielu innym sprawom. Zapraszamy!

kp

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?