4 (4) / 2000

• To ju rok!

• Parę słów o Akademii

• Òstrzega – A. Kléina

• Midzë ùszłotą ë przińdotą – P. Kąsk

• Zbudźcie mi Damrokę – M.A.Bòrzëszkòwsczi

To ju rok!

Minął ju rok, odkądka më za- czëlë wëdawac to naju pismiono, chterné trzëmôce terô w rakach. Chcemë le so przëbôczëc jak to bëło na zaczątku.

Zaczãło sã w piérszëch dniach gòdnika 1999. Bëło tedë Plenum Zrzeszeniô Kaszëbskò-Pòmòrsczégò, namienióné na òmówienié przëtomnoscë młodëch we Zrzeszenim ë rësznoce kaszëbsczi. Më - młodi nôleżnicë – uczëlë, że jesme môło rewolucëjni, nie wnoszimë nick nowégò do rësznotë, że terô, czedë za dzejanié nie jidze sa do sôdzë, më le pijemë piwò ë sã bawimë w “bëlni kòmpaniji”. Przódë to bëło jinaczi...

W nym sztóce Paùlk Kąsk i Gregòrk Jôbard pòmëslelë ò zrobienim czegòs wicy niż chòdzenié na wszelejaczé zéńdzenia ë czëtanié pismión...

...në i...

...pò sztërëch dniach cządnik “Pòmòranijô. Pismiono wòlnich Kaszëbów ë Pòmòrzanów” béł przërëchtowóni. Piérszé sztëczi òstałë rozdóné drëchóm... ë taczi béł zaczątk. Zarô po wëdanim piérszégò nómeru Przédnik Karna Sztudérów “Pòmòranijô” nama pòwiedzôł, żebë më zmienilë miono pismiona, żebë nie szlachowało z miona Karna. Swiãtô prôwda: nie jesmë cządnikã Karna i naju miono ni mòże bëc dosebné do miona Karna, bò to bë mògło sugerowac, że jesmë pismionã “Pomorani”. We stëcznikù 2000 pòwstało òficëjalné pismiono Karna. Më sã nazwalë sã “Òdroda”. Ë tak òstało do dzysô.

Do tegò pò pôru dniach jesmë zrobilë przejôzd z fanama kaszëbsczima przez całi Trójgard - od Gdunska jaż do Gdini. Puzni jesmë ò tim napisale (w drëdżim nómerze Odrodë).

Taczé bëłë zaczątczi najégo pismiona. Òb rok robòtë mómë so wiele nôuczóné, chòc tak niewiele nómerów mómë wëdóné. Mómë nôdzejã, że rok 2001 bãdze lepszi, że naj pismiono bãdze wëdôwóné rôz na miesąc, że badzemë mielë wicy spółprôcowników ë że Wë bądzece naju czëtac...

Na gwës bãdzemë z Wama!

Redaktorzë

(w)

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!