2(6)/2001

• Dobrô je tobaczka - Fòrmellów Słôwk

• Prôca ù pòdstôw - P. Kąsk

• Dëch kaszëbsczi - P. Kąsk

• W jaczim jãzëkù - A. Kléina

• Wëwiôd z Michałã Piéprã
– spiéwôkã kapelë CHËCZ

• Ze Słowôrza Zëchtë – zrëchtowôł G.J.Schramke

• Përznã smiéchù

Dobrô je tobaczka

Minął już pewien czas od zalegalizowania tabaki przez polski parlament. Tabaka choć straciła swój urok zakazanego owocu, który, jak wiadomo, smakuje najbardziej, to miejmy nadzieję, że nie straci na popularności. Wszak coraz bardziej obecnie krytykowane jest palenie tytoniu, a w związku z tym tabaka mogłaby stać się doskonałą alternatywą wobec niego.[...]


Prôca ù pòdstôw

Czasã so mëszlã, co je nót zrobic dzysô, żebë pòcësnąc wid kaszëbiznë. Ë tak mëszlącë ò sztëce, demònstracëjach, pismieniznie, pòlitikach widzã, że nôwôżniészô je chëba dzysô prôca ù pòdstôw. Czemù? Temù, że jã mòże ùprawiac kòżden. Nié blós pòétë czë pòliticë, le kòżden człowiek. Cëż to je tedë na prôca ù pòdstôw ë jaczi ji cél? [...]

Dëch kaszëbsczi

Jadącë szasëją na Pòmòrzim a òsoblëwò na sómëch Kaszëbach je widzec tej sej naklejczi z Grifã. Czasã je jich wicy, czasã mni, w Kartëzach - na przikłôd - òd séwnika łońsczégò rokù ni ma niżódni. Czasã bãdącë we krómie je widzec tasze z napisanim „Cëczer” abò weczi „Gùrczi”, je widzec pismiona ë ksążczi w rodni mòwie. Je czëc jã czedë lëdze gôdają...[...]


W jaczim jãzëkù
Je we Gduńskù taczi jinstitut, chteren we swòjim mionie mô słowò „kaszëbsczi”. Prôcëją w nim ùczałi badérzë kaszëbiznë. I pò prôwdze robią wiele dlô pòznaniô dzejów i kùlturë kaszëbsczi. Wôżnim dzélã tegò dzejaniô je wëdôwanié ksążków. Kòżdégò rokù widzymë na rënkù ksążkòwim pôrã nowëch, jak chòc bë łoni: "Kaszubi - die Kaschuben” Mariannë Wannow.


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?