nr 3 (7) / 2001

• Czedë rzekã nôród

• Jakô òdroda?

• Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

• Śmierć Jana Piepki

• Jón Piepka - Staszków Jan 1926-2001

• Staszków Jan (Jan Piepka)
Dzywné zastrziczi

• Ze Słowôrza Zëchtë

• Gôdczi:

• Wiérztë

Śmierć Jana Piepki

W czwartek, 15 marca 2001 roku na cmentarzu parafialnym w Łebnie (gmina Szemud) miał miejsce pogrzeb wybitnego pisarza i poety kaszubskiego, Jana Piepki. W ostatniej drodze towarzyszyło mu ponad 300 osób, w gronie których znaleźli się m. in. przedstawiciele Instytutu Kaszubskiego, władz kościelnych, miejskich, powiatowych oraz gminnych. Jan Piepka - jak stwierdził wójt gminy Szemud Władysław Hirsch - “często zmieniał miejsca zamieszkania, osiedlając się w różnych stronach Pomorza, ale na koniec wrócił do Łebna, rodzinnej wsi, do serca Kaszub”. Stało się to na mocy jego ostatniej woli, gdyż po śmierci pragnął spocząć w miejscu swego urodzenia.

Jan Piepka urodził się 8 lutego 1926 roku w Łebnie (powiat morski). Jak już wspomniano, często zmieniał miejsce zamieszkania. Gdy był jesz-cze mały, rodzina jego przeniosła się najpierw do Leśniewa, potem zaś do Starzyna pod Puckiem. Podczas II wojny światowej został powołany do batalionów pracy Wehrmachtu. Był wówczas w Niemczech, Belgii, Francji, Włoszech i Danii. Po wojnie uczył się w wejherowskim Liceum Pedagogicznym, po czym przez jakiś czas pracował jako nauczyciel w Starzynie i Gnieżdżewie. Natomiast w latach 1953-1955 udzielał się na niwie dziennikarskiej. Jako poeta zadebiutował w roku 1952 w Rejsach czyli dodatku do Dziennika Bałtyckiego. Wtedy to opublikował swoje pierwsze kaszubskie wiersze. Jednak nie tylko poezja była żywiołem Jana Piepki. Oprócz wierszy pisał również powieści, felietony oraz sztuki sceniczne. Felietony swe publikował na łamach tygodnika Rybak Morski, Dziennika Bałtyckiego oraz Kaszëb. Debiut książkowy Jana Piepki to wydany wspólnie z Leonem Ropplem w 1955 roku tom poezji i prozy pt. Nasze stronë. Spośród innych dzieł Jana Piepki warto wymienić także takie jak: Stojedna chwilka (1961), komedia Choróbsko (1968) oraz wierszyki dla dzieci (Moja kotka - mój kot). Jak już wspomniano Jan Piepka był również prozaikiem. Jako autor kilkunastu napisanych w języku polskim powieści próbował przybliżyć świat kaszubski z całą jego specyfiką i odmiennością czytelnikom z kręgu kultury polskiej. Do najbardziej zna-nych utworów prozatorskich Jana Piepki należą: zbiór opowiadań pt. Purtkowe stegny (1956), oraz powieści: Hanesk (1957), Szumiące wrzosy (1967), Wieża z domem (1974), Cień słońca (1984). Jako pisarz już od początku swej pracy twórczej zwracał się do czytelników z otwartością i szczerością. Pisał językiem zozumiałym, gdyż stosował uproszczoną pisownię kaszubską. Również pseudonimy, pod którymi pisał (Maciej Wanoga, Wroszów Staszk, Staszków Jan), wymyślał tak, aby brzmiały swojsko.

Jan Piepka działał nie tylko na niwie literackiej. Można go było zobaczyć w jedynym filmie fabularnym poświęconym całkowicie Kaszubom. Chodzi tu mianowicie o film pt. Kaszëbë w reżyserii Ryszarda Bera i Antoniego Krauzego, w którym Jan Piepka wystąpił w roli szypra Gojki. Film ten w zeszłym roku obejrzeli członkowie klubu Pomorania i ich goście w ramach Remusowej Akademii. Po projekcji filmu nastąpiło też spotkanie i rozmowa pomorańców z samym Janem Piepką. Za dorobek swój bywał niejednokrotnie nagradzany. M. in. w roku 1968, jako jeden z pierwszych, otrzymał przyznawany przez Klub Studencki Pomorania. Medal Stolema. Należał do Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Przez kilka kadencji zasiadał w jego Zarządzie Głównym.

Ostatnie lata swojego życia spędził w Nowej Karczmie koło Kościerzyny oraz w samej Kościerzynie, gdzie też zmarł. Na krótko przed śmiercią (na początku bieżącego roku) poeta zdążył wydać tomik wierszy p.t. Krzyk ptaków. Obecnie nie ma go już wśród nas. Pozostały jednak jego dzieła, które, podobnie jak wielu innym twórcom, zapewnią mu nieśmiertelność.

Sławomir Formella

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?