nr 3 (7) / 2001

• Czedë rzekã nôród

• Jakô òdroda?

• Czë Zrzeszenié je naszą reprezentacëją?

• Śmierć Jana Piepki

• Jón Piepka - Staszków Jan 1926-2001

• Staszków Jan (Jan Piepka)
Dzywné zastrziczi

• Ze Słowôrza Zëchtë

• Gôdczi:

• Wiérztë

Roman Drzeżdżon - Wiérztë

* * *

Jô sedzã w mòjim ògrodze
Miãdzë bómama
Ë żdajã jaż jaczis sen sã zjawi
W mòji głowie
Ë te jô bdã wiedzôł
Cëż Cë rzec móm
Żebë nalezc sã w Twòjim Swiece

Wiérzt ò tim, ò czim je
Jô chcôl jesz co napisac
Le przëszlë Strëch z Babą
Ë rzeklë ò sztëczkù chleba
Jô sã tegò spòdzôl
Bò wiedno do miã przëchòdzëlë
Miôl jem przërëchtowoni cali brót

Jak zjôdlë to pòszlë dali
Zdrzec w òczë Bòga
A mie bëlo żôl Swiata
Le wiedzôl jem terô
Cëż jô chcôl napisac

To Të
Te Twòje
Ùsta gôdôjącé
Dërch flot
Ùszë czëjącé
Wszëlczé nowinë
Wlosë wòniącé
Dëmã cygaret
Òczë zdrzącé
Za chlopã
Rãce blądzącé
Pò taszi za dëtkã
Nodżi chòdzącé
Pò wsë na pludrë
Calo kùszącé
Żëwëch ë ùmarlëch

To je Twój òbrôzk
Dzéwczã
Bez miona

Jesz dërch
Jesz dërch
Jedzą chléb swòji òdwiéczni robòtë
Ze zbrużdżonëch rãk
Jesz dërch
Biôtkùją sã z môlim ë wiôldżim
mòrzã
Na żôltëch bôtach
Jesz dërch
Cygną diôbelsczi proszk w knérë
Bë rozëmk nie zasnął
Jesz dërch
Żëją w swòjëch biôlëch chëczach
Miãdzë dwòma òrzlama
Jesz dërch
Rozpòwoòdają swòją snôżą gôdką
Bë kôrt nie bëlo lózëch
Jesz dërch
Smieją sã w gãbë ùczalëch glëpków
Liczącëch dnié jich kùńca
Jesz dërch
...
Żëją Kaszëbi

Szterë banalné słowa do dzéwczëca IV

Cali Swiat żdże na Ce
A të ùcékôsz
W samòtnosc
Do krajinë SAMA
Twòje miono je SAMA

SAMA jô jem
SAMA bdã
SAMA zdżinã
SAMA nalézã SE

SAMA bez ce

a jô Twój
w sercu
mògã blós
szëkac do Ce drodżi

Ò jedzenim

A mie braknie
Swòjsczégò chleba
Ze szmùltã
Bùlew sztampónëch
Z kwasnim mlekã
Wòrsztë
Kapùstë
Ë
Szmakù
Zemi

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?