5(9)/2001

• Bana jednotë

• Gdze sã kùńczą Kaszëbë?

• Marsz na zôpôd

• Gduńskô òdrada

• Klëczi - midzë Słëpskã ë Łebą

• Turistika ale jakô?

• Ze słowôrza Zëchtë

• Përznã smiéchù

Gduńskô òdrada
Niedôwno we Gduńskù naczãła wëchòdzëc Norda - ò czim më téż pisalë. Niedôwno na Ùniwersytece rusził pierszi rok sztudiów kaszëbisticznëch. Terô widzymë jak dzeje sã cos co mòże nie je za bëlno widzec, le je nie mni wôżné. Kaszëbi na gduńsczi Mòrenie brzątwią sã i baro aktiwno dzejają. Òstôł hénë założony part ZK-P, co tidzéń òdbiwają sã zéńdzenia, co niedzelã msze swiãté z kaszëbską lëturgëją.

Kaszëbizna wôrcô do Gdunska -czëjã jak wiele sërc tak krziczi z redoscë. Pò wielu latach gôdaniô, że ze Gduńska ùdało sã wënëkac wszëtczich Kaszëbów - wejta le - je jich wcyg dosc. Do tegò - rzecz jasnô - baro wiele Kaszëbów mieszkającëch we Gduńskù dzysô, mô przejachóné do najégò gardu pò wòjnie z jinszëch strón Kaszub. Baro to ceszi, że ti chterny zamieszkalë tuwò wëstrzód różnëch lëdzy z różnëch strón, rozmielë ùtrzëmac swòjã juwernotã. Nie delë sã wcygnąc we wiôlgą dënëgã, we chterny kòżden zabôcziwô skądka je, kògùm je ë jak sã nazéwô.

Le tak dali! Jô czôrno widzôł przińdotã kaszëbiznë... Le terô, czéj widzã to co widzã robi mie sã cepli na sërcu. Bò jesz pôrã lôt, a na Mòrenie (na chterną z mòjégò dodomù je kòl 1 czilométra), bądã mógł dogadac sã we krómie pò kaszëbskù.

P. Kąsk

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!