5(9)/2001

• Bana jednotë

• Gdze sã kùńczą Kaszëbë?

• Marsz na zôpôd

• Gduńskô òdrada

• Klëczi - midzë Słëpskã ë Łebą

• Turistika ale jakô?

• Ze słowôrza Zëchtë

• Përznã smiéchù

Perzinka smiéchù - Pioter Cëskòwsczi

Na safari...

Rolnik wegrôl w nôdgróda wéjazd na safari. Czej przëjachôl nazôd zaszedł do jinszégò gòspòdôrza. Ten sã zaczął pëtac:
Gòspòdôrz: Jaczé të tam widzôl zwierzãta?
Rolnik: Wiész të, jô tam widzôl żyrafa!
Gòspòdôrz: A jakùż òna wezdrzi?
Rolnik: Wiész, jak wëzdrzi kón?
Gòspòdôrz: Në, a chto bë nié wiedzôl!
Rolnik: Wejlë, żirafa je takô sama, le mô përznã dlëgszą szëja.
Gòspòdôrz: Terô jô wiém. A jaczi zwierząta të jesz tam widzôl?
Rolnik: Bëlë wejlë, téż zebrë.
Gòspòdôrz: A jakùż wezdrzi zebra?
Rolnik: Wiész, jak wezdrzi kón?
Gòspòdôrz: Në, a chto bë nié wiedzôl!
Rolnik: Zebra wezdrzi jak kóń, leno je calô w sztréczi.
Gòspòdôrz: Në téj piãkno. A cëż të jesz widzôl?
Rolnik: Kò jô jesz widzôl krokòdila!!!
Gòspòdôrz: A jakùż ten labôster wezdrzi?
Rolnik: Wiész, jak wezdrzi kón?
Gòspòdôrz: Në, a chto bë nié wiedzôl!
Rolnik: Téj krokòdil za diabla nie je do niegò pòdobny!!!

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!