6(10)/2001

• Awangarda - znaczi przodkòwô starża

•  Abraham òdkrëti

• Przińdota to jintelekt

• Transcassubia 2001

• Wiérztë Michała Piepera

• Ze słowôrza Zëchtë

• Przed prezydium - komiks

• Szportë

Przińdota to jintelekt

Na Kaszëbach jesz je dosc òglowé pòczëcé niemòcë i słabòscë. Swòje sprawë zdôwóme na jinszich, chterni sprôwiają je za nas. Je to òstowizna derchający òd wieków kòlonizacëji ti zemi, przódë niemiecczi, pùzni pòlsczi. Jesme nôłożony, że chtos sprôwi naje sprawë za nas. Równak czë cëzy mòże mieć starã ò naje sprawë?! Je prawie czas òdwrócëc nã jeleżnosc. Żebë to ùdostac, je brëk flot przeprowadzëc dekòlonizacëjã ekònomiczną, pòliticzną i kùlturową. Kaszëbi mùszą sã nôuczëc, że nadôwają sã téż do wôżniészich jak òranie zemi célów. Mùszimë miec starã, żebë zmienic wëzdrzatk Kaszëbë – strëcha spòd bùdczi z piwã, ze szlampą w gôrsce, abò farwno wësztelowónëgò grajka w kapelë lëdowi.

Przińdota to jintelekt – to szkòłë. Wiôlgo w tim je rolô ZK-P ë dzysdniowi jinteligencëji, żebë wëpromòwac młodzeznã, ùwszednic chãc do nôuczi, sztudérowaniô. Ni mòże bëc tak, że jedina mòżnota rozwiju je sprzedôż zemi pòd letniskòwé bùdë. To nie je jinwesticëjô rozwijowô.

Rozremienié cëzy kùlturë pòdcynô kòrzenie nôrodu, prowôdzy do wënôrodowieniégò. Jawertné je czëce nôrodowi bùchë z becégò Kaszëbą. Nié za przëmùsz òbéńdowim dzejôrzã, le zwiczajnim człowiekã. Òbiwatelsczé państwò, co w nim żëjemë, daje doch przińc do słowa téż tim, chterny nie są 150%-owi szablónowi Pòlôszë. Chcemë le to wëzwëskac! Naju mòc je w òdemknienim na dialóg ze wszëtczima. Bezs za wiôldżich ùstãpstwów i sromòtnégò ùdokôzëwaniô pò raz milionowi lojalnotë Pòlsce.

Sigôl

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?