6(10)/2001

• Awangarda - znaczi przodkòwô starża

•  Abraham òdkrëti

• Przińdota to jintelekt

• Transcassubia 2001

• Wiérztë Michała Piepera

• Ze słowôrza Zëchtë

• Przed prezydium - komiks

• Szportë

Michał Pieper - Wiérztë
M.PieperMichôł Piéper òddzãkòwał sã z karnã Chëcz.
Grô i spiéwô terô swòjë nowë ùtworë sóm abò z kaszëbsczim kabaretã Fif.

Rodnô mòwa

Skòwrónk zaspiéwôł
tak snôżo a jaskuleczka
ju stoi ùprawionô, cobë
òdlecëc, bestrotka z nordë
skrzidła swòjé òbzérô,
bdã peszną, mòże pierwszą.
Dzãcoł cos dudlô ë dudlô,
przerëwô to hòpsô.
Jazgòt ptôszulków sã zwikszô
to drżôl przed leceniém,
przed pierwszim czë drëdżim ?
Warbelk, nen z trzeci "A"
blëczi ë skrzeczi, òn cedelk
zgubił. Jak térô spiéwac.
Bòcón wespół z òrła
słëchają - wzérają, jastrzib
zmachcony ùsnôł, chòc gôdôł
że słëchôł, na kuńc
Kòs nen w tim mòdrim stroju,
òn wëgrôł, drëdżi bëł słowik
w zymkòwéj ptôszarni.
Wëstrzód jëzor niebiesczich
w Chmielnie na binie.

Swiéc nóm...

Tak słunôszkò,
Do Ce cmulã sã co dzéń,
Zwiestnico snôżégo dnia.
Parminë Twòji witóm – królëwno nieba,
Ùkłón nisczi Ce sle.
Tak słunôszkò,
Ce – jô prażã wiedno,
Żëcé to Të,
Kòchóné żółté serdulkò,
Swiéc nóm mòcno, wësësz łzë,
Prowadzë do szczescégo , célu,
A cziej wòga kłopòtów przëgniotô,
Cziej nodżi nie chcą dali niesc,
Cziej skrzidła rozwinąc sã nie chcą,
Të wcyg lécz,
Tak słunôszkò,
Jô Ce rôczã,
Mòcno nóm swiéc.

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?