6(10)/2001

• Awangarda - znaczi przodkòwô starża

•  Abraham òdkrëti

• Przińdota to jintelekt

• Transcassubia 2001

• Wiérztë Michała Piepera

• Ze słowôrza Zëchtë

• Przed prezydium - komiks

• Szportë

Ze słowôrza Zëchtë

Przińdz na mòją pùstą noc

Bëlë rôz dwaj sąsôdze w Grzëbnie. Òni so przërzeklë, że jak jeden ùmrze, tej ten drëdżi przińdze na jegò pùstą noc. Pò jaczims czasu ten jeden wëcignął na Chróstë, a ten co òstôł w Grzëbnie ùmarł chùdzé. Terô, jak òn ùmarł, ten na Chróstach nic ò tim nie wiedzôł, jaż òstatnégò dnia, jak bëła jegò pùstô noc, té ten ùmarłi przëszedł i rzekł mù: „Wstań brace, dzis je mòja pùstô noc”. Té òn òbùdzëł swòją białkã i rzek ji: „Wé le, tu bëł Józef z Grzëbna i rzekł mie, że òn ju ùmarł, a jô móm przińsc na jegò pùstą noc”. „E, spij le dalé. Tobie le to sã sniło“. Té ten chłop sã òwinął w pierznã i spôł dalé. Za chwilã przeszedł znôwu ten umarli do niegò i rzekł: „Jak chcesz, brace, przińsc, to przińdz! Wiącé jô za tobą nie przińdã. Të jednak przińdzesz za pózno, ale jak môsz chãc, té pój”. Ten chłop zarô wstôł, nikòmù nic nie pòwiedzôł, lë sã òblókł i szedł. Jak òn do wsë dochòdzëł, té òni prawie jegò zark na wóz kłedlë.

Nëtale, wejtale

Jeden gbùr òd Kartuz jachôł rôz z celocem do Gduńska, a przed Gduńsczém spòtkôł gò kùpc i sã gò spitôł: „Wieleż to celã mô przëniesc”? A gbùr mù rzekł: „Dzesãc marków”. „Tu môsz markã zadôtkù i zawies mie je na szlachtof”. Jak òn jachôł përzinkã dalé, spòtkôł gò drëdżi kùpc i téż mù dôł markã zadôtkù za to celã. Tak òn sprzedôwôł to celã dzesãc razi. Òn jész bëlno Gduńska nie widzôł, a miôł celã jesz na wòzu, a dzesãc marków ju w taszë. Tak òn nawrócił kònia i jachôł dodóm. Doma wzął celã zabił, a jegò białka piekła i gòtowa. Jak ju bëło pò celocu, té przëszło wezwanié do sądu. Białka mù doradza, żebë sã szedł pòradzëc adwòkata. Adwòkat jemù rzekł: „Tu ni ma jiné radë, le zrób sã głupim. Czé òni sã bãdóm ce co pitelë, té le jima wiedno mów: „Nëtale, wejtale”. Sãdza gò sã spitôł: „Jak të sã nazéwôsz? A òn rzekł: „Nëtale, wejtale”. „A czé të jes ùrodzoni? – Nëtale, wejtale”. Tak sãdza rzekł: „Të jes głupi. Bé dodóm”. Gbùr sã mòcno ùcesził i szedł dodóm, ale za dwiérzama czëkôł na niegò adwòkat i rzekł: „Chłopie, jô ce pòmógł, ale za to piãc marków je mòjich”. Chłop na to wetknôł rãce w taszã, wësmiôł sã z niegò i rzekł: „Nëtale, wejtale”.

Przërëchtowôł Grzegorz Schramke

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?