7(11)/2001

• Ò wòlnoce słowa

• Edukacëjô to je spòdlé

• Dodóm Jana Trepczika
   Młodi ò Trepczikù

• Jón Trepczik - wiérztë

• Naszińcë w parlamence

• Òd òżniwin do kòncertów

• Òżniwinë w gminie Szemùd

• Ze słowôrza Zëchtë

• Pòwiôstka

• Szportë

• Kaszëbskò Tawerna Mestwin

Naszincë w parlamence
Niedôwno bëłë wëbòrë do pòlsczégò parlamentu. Kaszëbi startowelë z wielu lëstów, nôwicy mëszlã z centroprawicë. Niechteny ò swòji rózdze przëbôczëlë so na miesąc przed wëlowanim, niechterny dejadë są bëlno znóni dzejôrze ë są zrzeszony z deją ë rësznotą kaszëbską òd wielu lat. Je jich mni w tim sejmie, jak bëło sztërë lata temù. Mëszlã, że wôżné je bë wszëtcë wiedzelë chto naju reprezentëje ë temù chcemë pòdac nôzwëska tich co w Parlamence są.

Donald Tusk
Jerzi Bùdnik
Kazëmiérz Plocke
Edmùnd Wittbrodt

Szkòda że tak môło bëlnëch Kaszëbów. Wikszosc z nych nie òsta wëbrónô, szkòda, bò chto jak nié Kaszëbi mdze reprezentowôł jinteresë Kaszëbów?

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!