8(12)/2001

• Uczmy Kaszubów chińskiego

• Samòrządzëna ë autonomijô

• Òbrazë z mòrza - Marian Mokwa

• FiF - kaszëbsczi kabaret

• Aniół Kaszub z nieba - Guczów Mack gôdô

• Kulturalnô Norda

• Ze słowôrza Zëchtë

• Pòwiôstka: Wëjimk żëcégò - P.Cëskòwsczi

• Môłi Ksyżëc

• Szportë

FiF - kaszëbsczi kabaret

Słëchôjta le drëszë Kaszëbi, na Kaszëbach mómë terô swój kabaret. Nie wierzita? A muszita, bò je to prôwda. Pòstôralë sã ò to dwaji drëszë z nordowégò dzéla Kaszëbów. Są nima Róman Drzéżdżón ze Starzëna ë Pioter Cëskòwsczi z Chłapowa. Stworzëlë òni kabaret kaszëbsczi, chtërny nazwëlë „FiF”, co òznôczô to samo, co wic abò szport. Òbaji robią w pùcczi „Gazécë Nadmòrsczi”. Rómk Drzéżdżón robi jesz w pùcczi mùzeji, a Pioter Cyskòwsczi prowôdzy Dodóm Kaszëbsczi w Swôrzewie. Wpôdlë òni na ùdbã, żëbë zrobic cos nowégò, czego jesz w kaszëbiznie przódë nie biwało. Kabaret je nastãpną formą, ò jaką mô sã zbògacëc dzysdniowô kultura kaszëbskô, chtërna òznôczô nie le folklor, ale je téż òtemkłô na to, co nowé. Wespół z Drzéżdżónã ë Cëskòwsczim wëstãpiwają téż: Michôł Pieper z Rëmi-Janowa, chterny do ti pòrë spiéwôł w młodzëznowim karnie rockòwim „Chëcz” ë Adam Drzéżdżón ze Starzëna, spiéwôk jinszégò karna rockowégò „Banicja”. Dokôzë młodich ùtwórców z kabaretu „FiF” ukôzałë sã w môłim tomikù pòd titułã „Pióro do gilganiô”, chtërny mòżna bëło kùpic ju na latosym zéńdzenim Kaszëbów w Wejrowie. Króm tégò R. Drzéżdżón, P. Cyskòwsczi ë Michôł Pieper dzél swòjich dokôzów wëdelë w tomikù „Zymk”. W wëstãpach Kaszëbsczégò Kabaretu „FiF” króm tekstów R. Drzéżdżóna ë P. Cëskòwsczegò wëzwënégóné są dokôzë lëteraturë kaszëbsczi a òsoblëwie Aleksãdra Labùdë – Gùczów Macka.

Nôléżnicë kabaretu „FiF” znóny są òsoblewie na kaszëbsczi nordzë. Do ti porë westąpilë na Élu, w Chłapowie, Starzënie, Juracë, Żelëstrzewie ë Dãbògórzim.Terô miele też leżnosc do pòkôzaniô sã w Zabrzu na Szląsku. Impreza, w jaczi westąpilë, zwała sã „Po naszemu - czyli po śląsku” gdze pòkôzalë sã Szlązôcë, Warszawiace ë Górôlë. Rómk Drzéżdżón ë jegò drëszë westąpilë pòza konkursã, ale, jak to pòwiedzôł pózni, lëdze nie baro rozmielë kaszëbską gôdkã chòc Kaszëbi ë Szlązôcë mają niechtërne słowa dosc dosebné. Terô nôleżnikom „FiF-a” nie òstało nick jinszégò jak wëstąpiwac dali na najich binach ë doczekac sã jinszëch, kabaretów kaszëbsczich, czegò jima ë całi dzysdniowi kaszëbiznie brateczno żëczimë

Formellów Sławk

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!