1 (13) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Kaszëbizna na zôpadze
• Przecã tuwò są Kaszëbë
• Dôrënk wòjewòdë
• Lëst pòpiarcô dlô wòjewòdë J.R. Kùrilczika.

Kòmentarze:

• Czemùż blós "Pòmòrsczé"?

Kùltura:

• Żdómë na platã rockòwégò karna Chëcz!
Żdómë na platã

Përznã cëchò sã zrobiło òstatno wkół kapelë Chëcz – pierszégò rockòwégò karna spiéwającégò pò kaszëbskù. A to wszëtkò temù, że mùzycë wëszlë do sztudia.

Karno Chëcz nagriwô terô tak zwóné demò dlô wëtwôrni mùzyczny. Mdze na nym 10 piesniów – wszëtczé pò kaszëbskù. Płëta mdze sã nazéwa „Òdjimk”. Są prowôdzoné rozmòwë z trzëma pòdjimcama: Pomatonã, SONY ë Warner, chterne chcą wëdac platã.

-Wëtwórcë za baro nie chcą żebë wszëtkò bëło pò kaszëbskù, bò zdrzą przede wszëtczim przez sukces kòmercëjalny w Pòlsce. – gôdô Pioter Kapczënsczi, spiéwôk –Są zato chãtny do kòmpromisu ë jem gwësny, że nômni pòłwa piesniów mdze zaspiéwónô w rodny mòwie. Bãdze to sukces kòmercëjalny i na Kaszëbach i w Pòlsce.

Płëta w wersëji limitowóny, dze wszëtczé dokôzë mdą pò kaszëbskù, òstónie téż wëdónô dzãka spònsoróm. Bądze dostąpnô na pòmòrsczim rënkù muzycznym – w krómach Trójgardu ë jinszich kaszëbsczich gardów. Kaszebską wersëją téż dostónie Radio Gdunsk.

W nôblëższim czasu Chëcz ni mdze nigdze kòncertowac. - Jesmë za baro zajãti robòtą w sztudiu, to je taczé smùkanié kòżdégò zwãkù, żebë brzëmiôł jak nôlepi. – gôdô Kapczënsczi. Czéj płëta mdze wëdónô, we łżëkwiace naczną sã kòncertë na Pòmòrzim. Nieòficëjalno wiémë, że je mòżlëwô wiôlgô kòncertowô wanoga Chëczë. Mùzycë, dejade, nie chcą ò tim gadac. Krëjamnota karna.

Mùzyka, jaką graje terô Chëcz, je përznã jinszô jak bëła przódë – czéj za spiéwôka béł Michôł Piéper. Terô mni je zrzeszeniô z lëdowòscą ë pòézëją spiéwóną, wicy – zwëczajnëch rockòwëch tekstów (napisónëch przez T. Fòpkã) ë mùzyczi rockòwi na ôrt redosnégò rocka 90-ëch lat czë ’77.

Michôł Piéper z Rëmie, ex-wokal Chëczë, terô pisze wiérztë, wëstãpùje z gùtarą z kabaretã FiF Rómka Drzéżdzona ë Piotra Cëskòwsczégò ë wcyg mëszli ò kapelë spiéwający pòézją kaszëbską.
Je dali drëchã karna Òdrodë, na roczëznie cządnika w gòdnikù dôł môłi kòncert „unplugged”. To andżelsczé słowò òznôczającé kòncert gróny na jinstrumentach akùsticznëch, a nié elektricznëch òstało skaszëbioné na: ùbezsztrumkòwienié.

Karno pòwstało dwa lata temù z jinicëjatiwë Michała Piépra – spiéwôka ë Môrcëna Pòpka – gùtarzëstë, lidra kapelë. Jegò znanką bëło spiéwanié kaszebsczich tekstów nôwikszégò najégò pòétë – Jana Trepczika. Wëdało na jeseni 2000 rokù płëta pòd titlã „Do młodëch”.

-Mòże żebë òdpòcząc përznã òd rocka, mdã spiewac rolą Jezësa w Pasëji, chtërną napisôł Tomk Fòpke. – gôdô na zakùnczenié Kapczënsczi. – Òn brëkòwôł rockòwégò głosu dlô Jezësa, në i nalôzł mie do ti rolë. – Mdzemë gò mòglë ùczëc w ti rolë ju latos w Jastrë.

Wszëtkò wezdrzi na to, że Chëcz mòże sã stac kòmercëjalnym sukcesã kaszëbiznë. A tegò mùzykóm – Piotrowi ë jegò drëchóm brateczno żëczimë!

(ps)

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?