2 (14) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jak zszargac Kaszëbiznã?
• Naja rësznota

Kùltura:

• Pierwszô Kaszëbskô Pasëjô – wëwiôd z T. Fòpką, kòmpòzytorą, dirigentą ë spiéwôkã.
• Andy Warhòl na Kaszëbach

Lëteratura:

• Do Tatczëznë – Wiérztë L. ë E. Gòłąbków
• Krótkô òpòwiesc ò… - R.Drzéżdżón
• Wiérztë - B. Szëmanskô - Ùgòwskô
• Kaszëbi do Pòlôchów - tekst F. Cenôwë

Historëjô:

• Pòmòrzé a pòlsczi krôj òd 10. do zôczątkù 14. stalatégò

Kaszebji do Pòlochov - Florian Cenôwa

Njech mdze pòchvoloni Jezus Christus.
To je nasze chrzescejańskje pòzdrovjenje, kjej me sę ze sobą zeńdzeme, czeto Katolece cze Letrze, czeto s Pòmorskje cze tesz ze Zachòdnech – Press. Temji słovjami me są e z vamji, kòchani braco Pòlosze, vjitome. A tak zacząvsze wòd Pana Bòga mdzeme me dali z vamji gadac, jak młodszi brat do starszeho. A viec słechojce.

Ve jesce gvesno na nas perznę złi, źe me sę njevjele do czetanjo Pòlskijch pism, a jesz mnji do teho Pòlskjeho bractwa, co to ligą zovją, bjerzeme. Ale vecele ta rzecz sę tak mo. Me provdzevi Kaszebji njerozmjejeme dobrze pòpòlsku; a vjec me sę muszime przod vasze peszne mòwe nawuczec. Ale co ta cęszko rzecz, kjej njima kòhu, cobe nas wuczeł. Ksężo naszi są abo Mjemce, abo tesz bardzo zgnjiłi; szkolni zos mają strach przed przełożonemji. A vjec me tak godome, jak naszi przodkovje godale, to je pò kaszebsku. Ale ve, braco Pòloce, njimuszice meslec, że me – vejvsze njechterech smjotonkov – sę te nasze mòve vstedzime. Oj broń Bòże! Me le nad tim wubòlevome, że do tech czas v ti snożi mòvje njevjele je drekovąne, cobe nas nolepi półbratało. Kjejbe te chto chceł dzeje naszech przedkov spjisac, jak wònji z dovnemji Pressokamji, Dunczekamji, Szwedamji, Mjemcami wòjowale, tejbe to beła decht peszno ksążka; abo jakji tobe beł peszni krajobrozk nasze całe njegdesz zemje wòd Vjisłe do Wòdre a wòd mòrza jasz pò Notecę e Vartę. Chòc to teros njeje, to jednak jesz może sę stac, kjejle sę młodszi brat ze starszim za ręce vezmą. Me bardzo rod vjidzime bjełeho grifa, herb naj Kaszebskji, prze bjełim wòrzle Pòlskjim na vesokji bramje Gdąńskji; ród wòdviedzome grobe naszech dovnech ksążęt v Wòlivje, dze sobje prze wòbrazach Subisława wò zaprovadzenju vjare chrzescejańskje do nasze zomje, Sambora e Mszczugov wò wojnach s Krziżokamji e jinszemi narodamji pòwiadome. Ach prze verzeczenju nazvjistka Krzyżokov vszetce sę vzdrigome, bò nom na mesl przechòdzi, jak wònji naszech pradzadov pòd czas targu ve Gdąńsku przez pòdstęp verznęle, nasz kroj zagrabjile, e potemu jak z bjałkami pòstepòvale. Ale zaros nom sę lżi na sercu zrobji, kjej na dregą stronę vjelgjeho wółtorza vezdrzime, dze wòbraze krolov Pòlskjich na scanje vjiszące przepominają, jak naszi przodkovje nech njegòdzevech Krziżokov s pòmòcą Krolov Polskjich ze swòje zemje venekale, s Pòlochamji sę połączele e jich krolov za swòjich panov czele ksążęt chętnje vzęle. Tej szła wòsvjata do zemje Kaszebskje, bò przeszle s Pòlskje dobri ksężo, tak svjecki, jak e zokònnjice, co v mòvje rozemni vjarę Christusovą wòbjasnale, ksążkji do nabòżeństva, coto jesz pòdzisdzeń v njich sę mòdlime, pjisale abo skądjinąd sprovodzale; szkòłe zakłodale, dze pòpòlsku wuczele. S tech szkoł vechòdzele ksężo, sędzovje, szkolni. A vjec tej znale vszetce wurzędnijce mòvę Kaszebską, bò kiej Pòloch le rok je mjedze namji, to ju nas decht dobrze rozmjeje. Ale szkòda, że po trzech vjekach, to beło roku 1772. pò narodzenju Christusa, muszele sę Kaszebji s Pòlochamji rozłączec. Potemu ju njebeło na naszi zemji takje nabożeństwo, bo za rzęde Preskjeho zaczęle v szkòłach le pòmjemjecku wuczec; a z mjemjeckjich pravnjikov, co sądzele e sądzą Kaszebov, njeznając jich mòve. Tak e do sądov nacesnęło sę mjemjeckjich pravnjikov, co sądzele e sądzą Kaszebov, njeznając jich mòve. Czasę navet przindze decht zabjiti Mjemc do czesto kaszebskje wse na szkolneho. Co to za nowaka tę je! A vjec storą drogą szło to letko do jednosce s Pòlochamji, rodzonemji bratamji, v żełach chterech tak dobrze Słovjańsko krev płenje, jak v naszech. Teros jidze to baro cęszko, bò nom provdzevim Kaszebom, jak jesme to ju przedtim rzekle, njepòmagają dobrze v wòsvjece anje ksężo, anje szkolni, anje sędzovje, anje navet szlachta – rozmjeje sę, że jak vszędze, tak e tu są niechterne chwalebne vejątki – ale me jednak mąme v Bògu nadzeję, że me s czasę naszę mòvę vekształcime e pòpòlsku sę nawuczime, a może e inszech mov Słovjańśkjich. Tej me mdzeme vasze peszne pjisma vjici czetale e jesz lepji sę z vamji bratale. Co daj vnet Bòże. Amen.

Pjiseł jem, dnja 20ho Gromnjicznika 1850 r. v Pressach – Zachòdnech nad grancą Pòmòrską njedalek mòrza.

Wòjkasin

zaczątk 


Nen manifest òstôł òpùblikòwóny 152 lata temù - 7 strëmiannika 1850 rokù w wëdôwónym w Chełmnie pismionie Szkoła Narodowa. Je ùwôżóny za pierszi ògłoszony tekst òjca rësznotë kaszëbsczi - Floriana Cenôwë. Drëkùjemë gò w pisënkù òridżinalnym.
Do drëkù przërëchtowôł Miklosz A. Bòrzëszkòwsczi.