3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Skra Òrmùzdowô

staszkStanisłôw Geppert (ùrodzony w 1970) pòchôdô ze Sopòtu. Mô wësztôłcenié scesłé – je jinfòrmatik. Kaszëbizną zajił sã ju dôwno, czéj jakno sztudéra béł w Karnie Sztudérów Pòmòranijô, ale jegò wiôldżi dokôz je młodi. Nôdgroda òsta mù przëznónô za zrëchtowanié serwiu jinternétowégò Zasoby Kaszubsko-Pomorskie www.zk-p.pl. Serwis nen pòwstôł rok temù, miôł bëc jakbë jinternétową encklopediją kaszëbską. Są w nym dzéle Leksykón, dze są pùblikòwóné tekstë encyklopediczné doticzącé różnëch zjawiszczów kùlturë kaszëbsczi, Lëteratura tereczasnô, dze mòże nalezc nônowszé dokôzë wielu autorów, dzéle namienioné dikùsëji nad wôżnyma dlô dzysdniowëch Kaszëbów zachama – ùstawù ò miészëznach, herbù wòjewództwa ëtd. Stałim wespółrobòtnikã serwisu je cządnik Òdroda, jaczi mô na serwise òd łżëkwiata 2001 swòjã pòdstarnã. Òd niedôwna są na ni dwie lëstë diskùsjowé: zdrëszënowô ë lëterackô.Ùdbą zakłôdcë bëło zrobic starnã, jakô bë brzątwia lëdzy wkół se, lëdzy zajinteresérowónëch kaszëbizną. Dosc chùtkò naczëło sã twòrzëc taczé karno ë w rozsôdzenim òd jinszëch starnów kaszëbsczich, je widzec że Zasobë są robioné przez wikszą grëpã. Nôdgroda, jakô wedle Gepperta bëła miłim zaskòczenim, da mù sygnôł, że dzejanié tegò karna òstało dozdrzóné ë docenioné.

zaczątk 


Nowô Òdroda
je ju kòl twòjégò
kòlpòrtérë !