3 (15) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Słowò ò ùdbie ùstawù ò miészëznach
• Dobri wzór
• Le tak trzëmac! - ò kaszëbiznie w Ùstce
• Skra Òrmùzdowô
• Kaszëbskô niedzela w Janowie
• Rzeszi lëdzy - Kaszëbsczi Internét.

Kòmentarze:

• Terô mùszimë

Kùltura:

• Sąsôd Grass
• Pierszô Kaszëbskô Pasëjô
• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczich ZYMK

Terô mùszimë!

Nie wiém jak to sã stało, że tak dzywnô ùdba ùstawù trafiła do Sejmù. Wedôwałobë sã, że dze jak dze, ale w Sejmie to ju mùszą sedzec përznã mądrzészi lëdze. Në, ale jô za wiele wierził w mądrosc wëlowników. Taczi ùstôw, jaczi mô dlô nas – Kaszëbów – Sejm zrëchtowóny, to mést, jô mëszlôł, je szpôs. Nié – to nie je szpôs... Pòwôżno, pòsłowie mają zrëchtowóné taką ùdbã ùstawù, że dlô pòlsczégò prawa më bë òprzestalë bëc Kaszëbama.

Z tegò co móm czëté, na szczescé, nie są za wiôdżé szanse, żebë nen òstôł ùchwôlony, ale przestrzéga je dlô nas wszëtczich. Mómë so taczich pòsłów wëlowóné, co nawetka nie rozmieją ùstrzec ë òbarnic kaszëbiznë w Sejmie w sprawie tak jasny. Në kò doch kògò më tu z kaszëbskò-pòmòrsczégò wòjewództwa mómë wëlowóné? Chcemë le so wërechòwac, jaczi Kaszëbi są w Sejmie! Sygnie pôlców jedny rãczi, żebë jich wërechòwac, chòc jaż tëli nëch pôlców ni ma nót! Téj ni ma co sã dzëwòwac, że czéj ni ma Kaszëbów Sejmie, téj nicht ni mô dbë ò Kaszëbiznã hénë.

Przed nama je latos jesz jedna szansa – wëlowanié samòrządzënowé. Tu znôu mòżemë wëbrac abò Kaszëbów, abò taczich co bãdą procëm Kaszëbiznie. Jô mëszlã, że terô no welowanié do samòrządzënë je wôżniészé jak ne do Sejmù, ë temù mùszimë pòswicëc mù wicy ùwôdżi. Niglë wesprzemë najim głosã jaczégòs kandidata – mùszimë wiedzec, chto to je. Kaszëbi wëlëją Kaszëbów do samòrządzënë! Bò jinaczi ni mdze ju kòmù miec dbã ò naje sprawë!

Mùszimë téj nôprzód scwierdzëc, czë naj kandidat je bëlny Kaszëba, czë nie przëbôcził so ò ti swòji kaszëbskòscë na tidzéń przed kampaniją wëbòrczą, co donądka mô dlô Kaszëbiznë ë Kaszëbów zdzejóné. Czë miôł ò nas ë naji krôj starã, czë nié.

Za pół rokù mùszimë wszëtcë jic do ùrnów wëbòrczich ë wëlowac nëch, co stojelë ë mdą stojelë za kaszëbizną. Bò jinaczi nawetka na naju zemi ni mdze dlô naju placu.

P.Kąsk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!