4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Mdą rëbôcë, czë jich nie mdze?

Na sami Nordze Kaszub leżi Élskô Kòsa. Tu tak dërch bëła wëkònywóny le jeden wark: wszëtczi chłopi bëlë rëbôcë, białczi ë dzece jima pòmôgalë. Rëbôkama bëlë tu wszëtczi òd wielesta lat, dopiérze pò pierwszi swiatowi wòjnie, jak zaczëlë sã zjazdżac latownicë, lëdze zaczëlë wënajmowac jim jizbë, ale bëło to zajicé le na lato, przez resztã rokù wszëtczi tak jak przódë bëlë rëbôcë. Pò drëdżi wòjnie latowników przëjeżdżało corôz wicy, niechtërny przestôwalë bëc rëbôkama, wënajmòwale le jizbë. Terô rëbôków téż je tu wiele, ale tich co ùtrzimùją sã z turisticzi je wicy. Òd pôra lat jednak wëzdrzi, że wnet rëbôków mdze jesz mni, a mòże nie mdze jich wcale. Pòlskô chce weńc do Ùniji Europejsczi ë naòprzód na najich kùtrach mùszi bëc tak samò czësto jak na europejsczich. To rëbôcë rozmieją, le że żądô sa òd nich narôz nawet wikszi czëstosce jak òd cëzëch. Jednak nôbarżi òni sã bòją wiôldżich cëzëch kùtrów, co mdą mògłë łowic na najich wòdach ë chùtkò nama wëłowią wszëtczi rëbë, a kaszëbsczi rëbôk mdze głodowôł.

Mòże òn dërch zmienic jesz wark, ale rëbôk na Élsczi Kòse to nie je le sóm ôrt zarabianiégò na żëcé, to téż môlowô kùltura ë tradicëjô. Temù téż rëbôcë szukają lëdzy, co bë jima pòmòglë. Nalezlë taczëch nawet w pòlszcim Sejmie, pòseł Jerzi Bùdnik z zemi wejrowsczi, a Kazëmiérz Plocke z zemi pùcczi, są òd dôwna drëszë rëbôków ë pòpierają jich zgrôwã. Òstatno apel w ti sprawie pòdjãła Reda Gardu Jastarnie ë wësła gò do pòlsczégò przédnictwa. Wszëtczi Redë Gardów ë Gmin nadmòrsczich dostelë gò téż z prosbą, żebë taczi apel podjic we swòjim jimieniu. Sprawa ta je baro wôżnô dlô héwòtnëch lëdzy. Całi pùcczi pòwiat mô 70 tësący lëdzy, ale tutak je jaż dwadzesca piãc procent całégò polsczégò rëboctwa.

Le czë to sygnie?

R. Struck , Jastarniô

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!