4 (16) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Czemù wôrt je gadac?
• Grajemë w balã
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Cëzé chwôlita, swòjégò nie znajeta...
• E. Gòłąbk – pòlemika z tekstã Ł. Grãdzëcczégò: Kaszëbi z Europie

Nié le Kaszëbë:

• Mòja darga kù kaszëbiznie

Rozmowa miesąca:

• Dlô rozrostu Kaszëbiznë - wewiôd z S.Janke

Kùltura:

• Czëtanié Gduńska – czëtanié Grassa
• Ò wëstôwku céchënków G. Grassa
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Òda do młodectwa - A.Mickiewicz / dolmaczënk S.Janke

Historëjô:

• Céchùnczi z historëji Tatczëznë – nôslédny dzél – cząd 1308-1454.

Ò Derdowsczim je czëc w Słëpskù

11 łżëkwiata w Bibliotece òglowi Pòmòrsczi Akademije Pedagòdżiczny w Słëpskù òdbëło sã zéndzenié z leżnosce òbchòdów rokù Hieronima „Jarosza” Derdowsczégò, przerëchtowóné bez dzejający tuwò Part Zrzeszeniô Kaszëbskò- Pòmòrsczégò ë Kaszëbsczé Karno Sztudérów.

Na zéndzenié przëszło ë przëjachało wiele przerôczonëch gòscy z rozmajitëch môlów Kaszëbów. Prowôdzył je przédnik słëpsczégó K-PZ, Jerzi Dąbrowa - Januszewsczi. Je wôrt przebaczëc, że òstôł òn latosym laureatã nôdgrodë Stolëma przeznôwóny przez karno sztudérów Pòmòranijô ze Gduńska.

Przédną témą programù bëło czëtanié kaszëbsczich tekstów autorstwa J. H. Derdowsczégò przez sztudérów dzejającëch dlô kaszëbiznë w Karnie przë Akademije. Pózni redachtór miesãcznika Pomerania Stanisłôw Janke wëgłosył referat ò żëcym ë dokôzach pòétë. Gòsc promowôł téż swòjã ksążkã ò autorze dokazu ò Panu Czôrlisczim, co do Pucka pò sécë jachôł. Na zakùńczenié dr Adela Kùik – Kalinowskô z PAP wëgłosëła mòwã ò òbéńdowi lëteraturze kaszëbsczi.
R. Sobisz

zaczątk 


Nowô Òdroda
je ju kòl twòjégò
kòlpòrtérë !