6 (18) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Stolpsczé lato – kaszëbizna we Stolpskù
• Grają nié le dlô Kaszëbów
• Msze pò kaszëbskù
• Kaszëbi w Bùdiszënie na festiwalu Voices of Europë – Głosë Europë 2002
• Kaszëbi razã z Frizama – ùgôdënk ò drëszbie

Kòmentarze:

• Zemie dostóné nazôd
• Abòlicëjô

Lëteratura:

• M. Majkòwsczi - Òjcze nasz
• R. Drzéżdżon Żëwòt krótkò òpisóny

Lëteratura - kòmentarze:

• Wkół Wanodżi pò mëslach M. Piépra

Historëjô:

• Biôtczi w séwnikù 1939 na Kaszëbach

Msze pò kaszëbskù - Le chcec

Wierny mùszą le chcec mszë pò kaszëbskù - gôdô ks. Stanisłôw Medżer z parafie Przedzérzgnieniégò Pańsczégò we Gdini. Biskùp gduńsczi ks. T. Gòcłowsczi w 1993r wëdôł wskôzë dëszpastersczé w sprawie bëcégò jãzëka kaszëbsczégò w liturdżiji ë w żëcym archidiecezëji gduńsczi.

Kaszëbi są nôrodã, jaczi wiedno biôtkòwôł ë biôtùje dali ò swòje prawa. Jejich dëch biotczi béł ë je; ùdokôzëwóny wiarą w Bòga. Dzãka swòji ùdbie, Kaszëbi mògą z zadowolenim zdrzec, jak jich jãzëk ë kùltura wchôdô do szkòłów, ùtwórczëch òkrãżów ë do liturdżiji. Chcemë le wdôrzëc, że rozwij kaszëbiznë nie béł mòżny òb PRL. Jãzëk kaszëbsczi béł przëtomny le w dodomach, w jaczich bëłë dozeróné tradicëje òjców. Dopiérkù terô, czej mómë prôwdzëwą wòlnotã słowa ë pozdrzatkù, mómë mòżebnosc ùczëc sã w szkòłach rodny mòwë - kaszëbsczégò, pòznawac historëją Kaszëbów, czëtac kaszëbsczé pismiona ë co nôwôżniészé ùczastniczëc we mszë swiãti pò kaszëbskù.

Arcëbiskùp Metropòlita Gduńsczi ks. Tadeùsz Gòcłowsczi, dnia 17. lëstopadnika 1993r, wëdôł wskôzë dëszpastersczé w sprawie bëcégò jãzëka kaszëbsczégò w liturdżiji ë w żëcym archidiecezëji gduńsczi. Wësłowił òn zgòdã, bë òb czas mszë swiãtëch na jaczich są Kaszëbi, bëło mòżno ùżëwac czëtaniów biblëjowëch w jãzëkù kaszëbsczim a téż ùżëwac tégò jãzëka w Modlëtwie Wiernëch. Zachãcywôł téż do dbë spiéwù piesni nôbòżnëch w jãzëkù kaszëbsczim.

Mùszimë wiedzec - më Kaszëbi - że wszelejaczé ùdbë tégò ôrtu bądą dozéróné przez pastérzów dësz. Nie chcemë le miec strachù prosëc ò rzeczë, jaczé są w sygù naji rãczi. Nie chcemë le chòwac głowë w melk!

- Wierny mùszą le chcec mszë pò kaszëbskù - gôdô ks. Stanisłôw Medżer z parafie Przedzérzgnieniégò Pańsczégò we Gdini. Na ten ôrt dochòdzą do głosu prawa, chtërne, mùszi podsztrëchnąc, ju Kaszëbi òbsôdają. Sygnie przëzdrzec cządnik Pomerania, dze na òstatnëch starnach są jinfòrmacëje tëkąjącé wielerazowiznë ë môlów òdprôwianiégò mszë swiãti pò kaszëbskù ë nôbożéństw kaszëbskich.

Chcemë le wdôrzëc, że më móme bëc wzorã dlô młodszégò pòkòleniégò, kòl jaczégò dëcht terô sztaturzą sa nôdbë ë pòzdrzatk.

- Młodzëzna kaszëbskô ùczi sã czãsto kaszëbsczégò ë pòlsczégò we szkòle, le mùszimë wiedzec, że młodi Kaszëbi ùczą sã swòji rodny mòwë bez przekonaniô, temu że szkôła to za môło - mówi ks. Stanisłôw Medżer - czéj w chëczë sã nie gôdô pò kaszëbskù, to jak takô młodzëzna mô bëc dëchòwò zrzeszonô z kaszëbizną? Ks. Henrik Czedrowsczi z parafie Nôswitszégò Jëzësowégò Sërca dodôwô Czedës nijak nie bëło mòżno gadac pò kaszëbskù. To co sã stało z jazëkã, to wiôldża krziwda dlô młodzëznë. A terô to mùszimë nadrobic. Terô wszëtkò zanôléżi òd nas samëch.

A.Bradtke

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?