6 (18) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Stolpsczé lato – kaszëbizna we Stolpskù
• Grają nié le dlô Kaszëbów
• Msze pò kaszëbskù
• Kaszëbi w Bùdiszënie na festiwalu Voices of Europë – Głosë Europë 2002
• Kaszëbi razã z Frizama – ùgôdënk ò drëszbie

Kòmentarze:

• Zemie dostóné nazôd
• Abòlicëjô

Lëteratura:

• M. Majkòwsczi - Òjcze nasz
• R. Drzéżdżon Żëwòt krótkò òpisóny

Lëteratura - kòmentarze:

• Wkół Wanodżi pò mëslach M. Piépra

Historëjô:

• Biôtczi w séwnikù 1939 na Kaszëbach

Abòlicëjô pòdatkòwô

Cëż to je na abòlicjô? To je jinszô nazwa zlodzéjstwa w mionie prawa. Jo, jo! Abòlicjô to je złodzéstwô w biôli dzén. A chtëż taczé cos wëmëslôl? Ne chtëż bë to mógl, jak nié minyster òd fmasów w naszim kòchónym rządze, co mô baro wiele dobrëch pòmëslów, jakbë tu òkradac nas, lëdzy mieszkającëch w Pòlsce.

Są firmë co przez òstatnëch piãc lat ùtcëwie placą wszëtczé pòdatczi, co jima państwô nakazëje placëc. Zacëskają pasa, lëdzóm ni mògą dac zarobic, bò bë na pòdatczi nie syglo, ne ale są ë robią.

Z drëdżi stronë są firmë, co cëganią we wszëtczé stronë. Lëdzóm nie placą, a do państwa téż ùtcëwie wszëtczégò nie dôwają, bò ne dëtczi co zarobią ùkriwają. Gôdają taczi: ,,Më doch jesmë biédny, më ni mómë skąd brac na pòdatczi", a prezesowie ë direchtorzë jeżdżą bëlnyma autama, ë rézëją so pò swiece. Jak placą ùtcëwie jak wszëtcë, niech so rézëją, a jak ni, to niech le sedzą w sôdzach.

Terô ne firmë bdą sa mòglë przeznac do zlodzéstwa, a nicht nick jima nie zrobi. Miast jic do sôdze za swòje grzéchë, ti ùnuzle bdą bùszno chòdzëlë pò swiece, bò minister finansów dôl jima rozgrzeszenié za 7,5%. Móże ë òni na sztrôfã" zaplacą, ale ju witro bdą dali cëganilë.

Ë to mô bëc sprawiedlëwòsc!? Nemù co ùtcëwie robi, jesz dodadzą do zaplaceniô wicy dëtków, a nemù co òszëkùje jesz panstwò dodô, żebë mógl dali krasc. A to wszëtkò w mionie prawa. Zdôwô sa, że nen minyster öd naszëch dëtków (jo, to są nasze dëtczi), dostôl dosc tëli w tasza òd tëch co chcą terô swòje ùkradlé dëtczi zalegalëzowac. A Sejm taką ùstawa przëjil, bò co drëdżi pòsel, mô jaczis pòdatkòwé grzéchë na sëmienim. Ne ë chtëż na tim zarobi? Panstwò (czëlë më), czë blós môlé karno zlodzejów (móżna czëtac politików), Gwësno, ta drëgô òpcëjô je prôwdzëwô...

Skògòla

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!