7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Diskùtëjemë czë ùcékómë?
Jô mëszlôł, że wierã pò ògłoszenim wińdzeniów òglowégò spisënkù, sprawë kaszbsczi nôrodnoscë pęrznã przińdą do se. Nimò zwielonëch ùcãżeniów, 20.000 lëdzy pòdało kaszëbską nôrodnosc. Gwësnym je, że dosc wialdżi dzél lëdzy, wedle nieùtcëwòce rachméstrów abò pòddaniémù sã òglowémù cëskòwi procëmników, taczi lëżnoscë ni mia. Cekawi je równak fakt, że nôwikszima procëmnikama òkôzelë sã nié Pòlôszë, a karno samëch Kaszëbów, a dokładno ti, jaczi jich mają reprezentowac.
Prócz jednégò satirika - felietonistë z gazétë "Dziennik Bałtycki", wszëtczé głosë procëmné tak równo przed ë pò spisënkù wëchôdałë z przédnictwa Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô! Ta stowôra, dze wiedno bëła wielëzna pòzdrzatków, terô weznôwô le jeden.
Jeden ze stôrëch, znónëch nôleżników ti stowôrë, jeden z ji zakłôdców, fefloce gazétóm ò niezasadnoscë nôuczi kaszëbsczégò jãzëka w szkòłach czë ùżiwaniégò gò w kòscołach . Za jedurny môl jegò przekazywaniégò ùznôwô rodzënné dodóm! Czë ten stôri dzejôrz zabôcził jak to je z tim przekôzywanim doma? Nen pòstójc, pùbliczno straszi, że jeżlë Kaszëbi òstóną ùznóny za nôród, téj òn òprzestónie sã z Kaszëbama ùjuwerniac. Në - téj tegò jô sã dëcht ni mógã dożdac!
Co cekawi: na zôczątkù 90ëch latów òn - autora Bedekra Kaszëbsczégò, znajôrz ë barnicél Słowińców, przëznôł że ti nigdë Pòlôchama nie bëlë. A kò wszëtcë wiedzą, że Słowińcë to nadlebiansczi Kaszëbi. Terô ju czéj ti są w Hambùrgù niżóden nie chce z nim gadac .
Na òdbiwającą sã 4. rujana l.r. w redakcëji "Pomerani" diskùsëji, jakô bëła namienionô nym cãżczim sprawóm slédnëch miesąców, òstelë zarôczony tczëwôrtny gòscë, satiricë, nawetka (mést dlô szpòrtu nen felietonista z gazétë "Dziennik Bałtycki"). Jak wiedno zafelało rôczbë dlô przedstôwców redakcëji Òdrodë - jedurnégò cządnika kaszëbskòjãzëkòwégò. Równak më bëlë na ny diskùsëji - le blós jakno gazétnictwò (bez prawa głosu).
W rozmòwach z drëchama ë w karnie Òdrodë bëło czëc, że K-PZ nie widzy ceż je „lós” na dole - westrzód lëdzy. Terô wiémë, że nie chce wiedzec. Jinicjatiwów wszëlejaczich je ë wiedno bëło, a ne są gaszoné czãsto ju kòle zdrzódła. Na szczescym z corôz słabszim skùtkã. Zapëzglenié w pòlitikã wszejelaczich ôrtów, partikùlarné priwatné jinteresë, kariéra, pseudolojalnota a nié czëstô mësl ò kaszëbiznie sprôwiają, że jejich rozsądzënczi ë wëpòwiedzë są òpòrtunisticzné ë szkòdzą kaszëbsczémù nôrodowi. Nôród, jaczi sã zmieniô, jidze w nowé zgrôwë… Chto tegò nie widzy - òstónie na „bòcznym torze”.

A. Kléina

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?