7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Kònkùrs w brusczim KLO
Kaszëbsczé Òglowe Liceùm w Brusach ju pò rôz trzecy òrganizëjë pòeticzny kònkùrs. Jegò célama je promòwanié regionalnégò dokôzu pòeticczégò, a téż ùwszednienié kaszëbsczi mòwë ë pismienniznë. Kònkùrs je adresowóny do młodich ë starszich, wszëstczich tich, co ju mają skùńczoną spòdleczną szkòłã. Ò nôdgrodë, dëtkòwë ë ksążkòwe, bëtnicë bãdą sã biôtkòwac w trzech wiekòwich kategòrëjach: gimnazjalisci; młodi ze szkółów strzédnich ë zawòdowich; dorosłi. Trzë są téż rówiznë wespółzgrôwë: 1. pòezëjô recëtatorskô w kaszëbsczim jãzëkù (trza so wëbrac dwa wierztë do deklamacëji); 2. dokôz własny (chãtni do bëcô w kònkùrsu przesëłają do 31 rujana 2002 r. na adresã szkòłë: Kaszëbsczé Òglowi Liceum, ùl. Ògrodowô 2, 89 - 632 Brusë, tel/fax 0 - 10 ... 523982455 lub na szkòłowégò e - maila: klobrusy@wp.pl dwie swòje wierztë. Mùszą òne bëc pòdpisóne gòdłã (pseudonimã), a w drëdżi kòperce z wëpisónym na wierzchù nim gòdłã mùszą sã nalezc jinformacëje ò bëtnikù, taczé midze jinszima jak: miono, przezwëstkò, adresa); 3. spiéwne wëkònani bez mùzyczne karna dwóch, wëbrónych przez se, pòeticznich kszëbskòjãzëkòwich dokôzów.
Jury òstanie pòwòłane bez òrganizatora.
Roztrzëgniãce kònkùrsu òdbãdze sã 16 smùtana latos ò gòdzënie 10.00 w Kaszëbsczim Òglowim Liceum w Brusach.
Baro rôczimë do bëtnictwa w kònkùrsu.

Jôbard

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!