7 (19) / 2002

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Przemôłczóny Aleksander Labùda
• Mòja réza do Hesczi - Përznã o Kaszëbach Łebióńsczich
• Prawa nôrodnëch miészëznów
• Diskùtëjemë czë ùcékómë?

Felietona:

• Jazda bez ùtrzëmankòwieniégò!

Nié le Kaszëbë:

• Nôwikszi môłi nôród

Kùltura:

• Rëszë sã! Do zôbawë!
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Kòmpanijô Wãdzëbôków - nowe mùzyczne karno
• Kònkùrs w brusczim KLO
• Ze słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• Mòje serakòwsczé miesącë : "Pajicznik"

Ze Słowôrza Zëchtë

Ò zbójcu Derze

Szło rôz dzéwczã z Pùzdrowa do Srëkòjc, pòtkało Derã, ale òno gò nie pòznało. Tak òn gò spitôł: - Ni môsz të zbójcë Derë strachù, że të tak sãma bez las jidzesz? - nié, Dera mie mòże kusznąc w rzëc! - Jo, jo, dzéwkò, môsz prôwdã, chtëżbë sã Derë bòjôł. Ale wiész të, czé të ju do Srëkòjc jidzesz, nóże mie przëniesë za dëtka pënkowich gòzdzi. Jak no dzéwczã z gòzdzoma przëszło nazôdk, tak Dera nick nie rzekł, le dzéwczã złapił, przełożił sobie przez kolano, sëknie òdchlastnął i wszësczé pënczi wbił mù w rzëc. Té dzéwczã pùscił i mù rzekł: - Téj le bié dodóm i pòwiédz wszësczim, że ce Dera kùsznął w rzëc.

Ò tim, jak ksądz i òrganista pòjachalë krasc.

Jeden ksądz i òrganista mielë wiélgą biédã. Rôz òni zaprzëglë kònia i jachelë krasc, kònia przëwiązelë do płotu i szlë do chléwa. Chtos jich jednak spłoszëł. Ksądz zarô w nodżi dodóm, a òrganista lecôł do kònia. Jak òn przëlecôł, té ju bëłô pò kòniu. Reno ksądz bëł czekawi jak to òrganisce szło i òn zaczął òd wôłtorza spiewac: Je tam be2 abò me3? Òrganista òdpòwiôdô: Ni ma tam be, ani me. Ùjadła kùka4 kòle bùka hijaha5, me.

Ze Słowôrza Zëchtë przërëchtowôł - Jôbard

1 Dera - legendowi zbójca, co żëł na przełómanim 18. i 19. stalata w kaszëbsczich bòrach pòd Srëkòjcama.
2 Be - celo
3 me - òwca
4 kùka - wilk
5 hijaha - kón

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?