9 (21) / 2002

Roczëzna 'Òdrodë'

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Dze Kaszëbi tam Kaszëbë
• Na zôpadnëch krańcach
• Szwajcarsczi teritorialny regel

Kòmentarze:

• Z żëcégò zajków, trusów ë jinszëch zwiérzãt

Nié le Kaszëbë:

• Gwiôzdor, Dzecuszkò, Aniółk ë swiãti Miklosz

Kùltura:

• Jón Jarosz Derdowsczi (1852-1902)

Lëteratura:

• Roman Drzéżdżón - Swiatë
• W. Czedrowskô - Gdze je ta greńca?

Jón Jarosz Derdowsczi (1852-1902)
Nen rok je dobrą leżnotą do przëbôczeniô so nôbarżi znónégò kaszëbszczégò ùtwórcë, jaczégò mëslë oparłë sã kuńcowi wëwiészaniô wieldżich pòliticznéch hasłów i wcyg mòżemë je ùzdrzéc na czilu bùdinkach na Kaszëbach. Jón Jarosz Derdowsczi, bò to òn je tim herojã, ùrodzył sã równo 150 lat temù we Wielu na kaszëbsczi zemi, ùmarł 100 lat temù na zemi amerikańsczi. Òb 50 lat swojégò dosc krótczégò, ale baro chùtczégò żëcégò dôł naszińcóm kąsk szpôsownëch pòwiôdk, a pòlsczim sąsadóm piãkné nôrządło do zlubòtnieniô Kaszëbóm zdrzëcaniô włôsnëch ruchnów i pòstãpnégò wtopianiô sã w cëzą tradicëja.
Jegò żëcé wezdrzi barżi cekawò jak wiele filmów. Czéj òn béł 15 lat stôri, téj ùcekł ze szkòłë i dodzérzgnął do Jitaliji, żebë barnic papiéża. Jedze téż do Frańcëji, obzérô swiatowi wëstôwk, pùzni dodóm, do Tornia, wikszi dzél drodżi jidze piechti. Czéj doprzëszło mù do wiédzë, że jegò wëzdrzónka żeni sã z jinszim doprowôdzô do knajpòwi rebeliji i schwôtóny przez szandarów jidze do sôdze. Czéj szukôł wiednochòdny robotë zjôwiô sã midzë jinszima w Pétersbùrgù, Warszawie, Bëtomiu, Krakòwie, Ceszënie. Na ostatkù, jak wiele jinszich nieùbëtnëch dëchów swòjégò czasu przëbiwô do Americzi.
Béł to bez ògôdczi człowiek wieldżégò formatu, òdemkłi na òkrążający gò swiat, negò swiata cekawi i bez niżôdnégò przed nym lãkù, chternégò żëcé w nômniészi ôrt nie wëzdrzało za codniowima dzejama zwëkłëch lëdzy. Z najégò, kaszëbsczégò pòzdrzatkù mòżemë miec leno żôl, że w swòjich dzecnëch latach òpùscył kaszëbsczi swiat nie le całã, ale i dëchã i òd ne czasu ùrabiôł sã westrzôd i pòd cëskã Pòlôchów, przejimającë w całocë jich pòstrzeganié kaszëbsczi sprawë. Jegò lëteracczi ùróbk je kaszëbsczi leno we fòrmie, jegò przesłanié je czësto pòlsczé. Nic w nim ni ma z rańszich deji Cenôwë, czë z prozë Majkòwsczégò.
Równak to prawie òn je terô nôbarżi znónym kaszëbsczim ùtwórcą westrzód swòjich domôków. Czéj Kaszëbskô òstała partã Pòlsczi w 1920 rokù prakticznò na lëteracczi baze jegò ùrobkù mô môl wënëkòwanié Kaszëbów z jich juwernotë i zastąpòwanié ji jãzëkã i kulturã wikszégò słowiańsczégò bracynë. Zôs jegò szpôsowny zaklicé „Ni ma Kaszub bez Pòloni a bez Kaszub Pòlsczi” mimò widzawny corôz barżi rozéńdë z tim, co sã dzeje kòl nas, wcyg je dejolodżicznym zarzeczenim ùżiwónym w môl prôwdzewégò zamëslënkù nad fakticzną sytuacëją dżinącégò na najich òczach jãzëka i nôrodu.

P. Bréza

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!