9 (21) / 2002

Roczëzna 'Òdrodë'

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Dze Kaszëbi tam Kaszëbë
• Na zôpadnëch krańcach
• Szwajcarsczi teritorialny regel

Kòmentarze:

• Z żëcégò zajków, trusów ë jinszëch zwiérzãt

Nié le Kaszëbë:

• Gwiôzdor, Dzecuszkò, Aniółk ë swiãti Miklosz

Kùltura:

• Jón Jarosz Derdowsczi (1852-1902)

Lëteratura:

• Roman Drzéżdżón - Swiatë
• W. Czedrowskô - Gdze je ta greńca?

Ùczba Kaszëbiznë w 'Redio Gduńsk'
Òb lato w Redio Gduńsk bëło czëc audicëje pòswiconé midzë jinszima kaszëbiznie. Wëstãpòwało tam dwòje lëdzy - chłop ë białka - jaczi w ti audicëji jezdzelë pò Europie. Chłop - gróny przez Tomôsza Fòpkã - gôdôł pò kaszëbskù ë ùcził kaszëbsczégò swòjã białkã.
- Dzéleczi dérowałë 3-4 minutë, ale bëłë baro ùżiteczné dlô słëchińców - òsoblëwie turistów. Dzãka taczi programie ùczilë sã ò Kaszëbach a téż baro letkò jima szło òdróżnic Redio Gduńsk òd jinszëch. Bëło prosto cekawszé. - gôdô Leszk Szmëtke, gazétnik kaszëbsczi redakcëji RG.
Dôwcą ùdbë béł Jack Naliwajk, gazétnik RG, drëch L. Szmëtczi, jaczi pòchôdô z Biôłégòstokù. Dlô niegò bëło cekawé, że na tuti zemi są Kaszëbi, jaczi gôdają swòjim jãzëka. Chcôł tim sã pòdzelëc z słëchińcama redia. - Na drëdżi rok téż ùdbómë żebë kaszëbizna bëła w redio, a móm nôdzejã, że mdze ji wicy. - dodôwô L. Szmëtke – na razu dejade nick jesz ni ma wiedzec.
Gôdóm z Jackã Naliwajkã, dôwcą ùdbë audicëjów. Jem cekôw skądka sã wzã ùdba taczich programów.
Pòchôdóm z Biôłégòstokù ë żëjã na Kaszëbach le 16 lat, a czëjã sã ju zżëti z tą zemią. Kaszëbiznã je atutã ti zemi ë je cekawô nié le dlô Kaszëbów jaczi tuwò mieszkają. Temù prawie më zrobilë ne audicëje.
Do naju Redakcëji òd séwnika zwònilë lëdze, jaczi nama gôdelë ò ti audicëji ë dzëwilë sã czemù to nie je cygnioné dali.
Latnô fòrmùla – „ramówka” je jinszô jak zëmòwô. – gôdô Naliwajk Temù na audicëjô nie bëła kòntinuòwônô w séwnikù. Zato òd 1. stëcznika mdze zôstnô zjinaka „ramówczi” ë mëszlimë ò tim, żebë w Redio Gduńsk rôz abò dwa razë òb dzéń wprowadzëc skrócënk jinfòrmacëjów pò kaszëbskù: wiadło z Pòmòrzégò, z Pòlsczi, ze swiata – wszëtkò pò kaszëbskù.

pk

zaczątk


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!