9 (21) / 2002

Roczëzna 'Òdrodë'

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Dze Kaszëbi tam Kaszëbë
• Na zôpadnëch krańcach
• Szwajcarsczi teritorialny regel

Kòmentarze:

• Z żëcégò zajków, trusów ë jinszëch zwiérzãt

Nié le Kaszëbë:

• Gwiôzdor, Dzecuszkò, Aniółk ë swiãti Miklosz

Kùltura:

• Jón Jarosz Derdowsczi (1852-1902)

Lëteratura:

• Roman Drzéżdżón - Swiatë
• W. Czedrowskô - Gdze je ta greńca?

Wôżné wëjimczi:

Szwajcarsczi teritorialny regel

„…Wedle tegò regla òsobë, jaczé z włôsny wòlë wëbrałë na môl swòjégò zamieszkaniégò òkòlé z przewôżającym lëdztwã ò miészëznowim jãzëkù, mùszą miec swiądã, téż dóną przez prawò, że ùdórnotą je domôganié sã, żebë jejich dzecë ùczëłë sã we szkòlë le blós w jãzëkù òglowòpaństwòwim (…) Kò jeżlë chtos, jakno wòlny człowiek, przecygnie na przëmiôr do Albaniji, mieszkô w Albaniji, téj ni mòże gadac: jô jem Pòlôch ë chcã, żebë w mòji szkòle bëło gôdóné pò pòlskù…”

A.F. Majewicz

„Pozostać przy swoim” (Òstac przë swòjim) Pomerania nr 1/1992

zaczątk


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?