1 (22) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Pòlskô w EÙ,Kaszëbë w EÙ
• Dlaczego Liga Polskich Rodzin i mniejszość niemiecka w Polsce boją się Kaszubów i Ślązaków?

Kòmentarze:

• Në, téj je ju ùdba!

Nié le Kaszëbë:

• Znaczenié médiów w rozwiju mòwë

Kùltura:

• Kòlãdë w wejrowsczi Mùzeji
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Ze Słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• A. M. Bartkòwskô - wiérztë

Drama:

• D. Matyjasik - Co sã dzeje w Betlejemie ?

A. M. Bartkòwskô - wiérztë

***

„Jesteśmy zagubieni jak dzieci,
a doświadczeni jak starzy ludzie”
Remark (Remarque)

Błądzã czasã nocą
pò kańtach mòjégo spikù
nie mògąc dożdac prôwdë
midzë mitem a legendą.

Wieczi minióne òdwôżom
na wôżnikach bez dna
dzëwùjąc sã temù co bëło
bòjąc sã tegò co bãdze.

***

Dokądka jisc, gdze sã zatrzëmac
gdze rzeknąc dosc i gdze zacząc
òd nowa

Jedna je le droga
i jeden je kùńc
Droga z Jezësem

***

Żëjã krótkò jak mòtil
Òkrążono
ùtkaną jasnym świtem
Z dodôwkiem
kropli czësti rosë,
Pajiczëną włôsné
pòézëji

Brzątwiénié

Na Twòjim stole òfiarë
Skłôdôm Panie mòjé brzatwiénié
Skłôdôm je jak Òn
Sëna swòjégò jedinégò
Mòji sninié dlô Cë
Zabijôm

***

„Pulsujesz poezją
jak drzewo sokiem”
T. Borowski

Co dzéń zaczinóm òd nowa
Co dzéń na nowò ùrostóm
Chwòtóm sã parmini słuńca
Zatopióm skarń w dôkawica
Żëjã jistnienim wiecznoscë
To òna mie ùrobiô
Czëjã spiéw spiącégò pòmióna
Pòezëja jak nektar pijã
Żëwiã sã nią jak ambrozëją
Co dzéń zaczinóm òd nowa
Co dzéń na nowò ùrostóm

Syzyf

„i chcieć tego,
czego mu sto razy życie
już pragnąć zakazało”
J. Żuławski

Òddôwóm Ce kòżdégò dnia
dzelek sebie
Òstôwióm kawałk mòjégò Ja.
Jidã za głosem nôdzeji,
za błonem marzeń.
Ju trzimóm w rãkù kùnoszk szczescu
Ju wnetka jem ù celu i
.....................................................
narôz Spadôsz jak
kamiń Syzyfa.
.....................................................
Czë wôrt òd nowa zaczënac?

***

Za spiéwm ptôchów,
szemrzenim strëdżi,
za szeptem drzew
i za bicem serca
schòwano zemia
włôsnégò pòznaniô.
Splotła nôdzeją
jak delikatnym biciem
serca kòlibra.
Òwianô pajiczëną
ùtkaną z rosy szemecô.
Jistnieje pò to bës czedës
tam dotarł.

Snicé

„Złożyłem w Panu
całą nadzieję”

Złożëłjem na Twòjim stole òfiarë
ju tëli snicô Panie
A Të wcyg prosysz,
chcesz wicy i wicy i ...

Doswiôdczôsz mie krziżem
za cãżczim,
kòróną za òpiãtą
i trzcëną z priklama

Jô jednak dërchôm
jak kamizna niezmògło
wrosło w gruńt
Twòjégò Żëcô.

Quo vadis Domine

Dze panie pòdzesz
Dze dechù zaczerpniesz
Dze wòdë ùpijesz
Tam
pò flastrze kamnym
Pòniosą mie nodżi

bò Të jes Drogą
przez Żëcé
do Prôwdë

A co pò tim

Jak sztërk cëchò
òdchôdôm
pò flastrze szasëjsów
rozwrzeszczónëch.
Dżinã za mùrem
w dôce
westrzód ceniów swiat
òdnalôżôm.

Bôjka

... i nalézc kùńc we wiecznoscë
na Pegazu przebëc
głãbiznë Hadesu,
òkrëc sã lëstem z drzewa
Filona,
ùsnąc pòd kaminiem
Syzyfa
i snic ò lecenim z Ikarã.

gjs

zaczątk 


Ana Marijô Bartkòwskô ùrodzëła sã 20. maja 1982. rokù w Chònicach. Skùńczëła Kaszëbską Òglową Liceją we Brusach. Terô sztudérëje pòlską filolodżiją na Bidgòwsczi Akademiji. Ana je laureatką wielu pòeticznëch kònkùrsów, midzë jinszima dobëła 1. plac w Kònkùrsu Kaszëbsczi Pòézëji w KÒL we Brusach (2000. rok) ë 2. plac w Kònkùrsu Kaszëbsczi Pòézëji w Przedkòwie (téż 2000. rok), dosta wëróżnienié w Pòéticczim Kònkùrsu miona ks. J.S. Paserba w Pelplënie. Na niwie recëtatorsczi téż mòże sã pòchòlëc wënikama: w kònkùrsu Rodnô Mòwa zajëła 3. plac (2000. rok), a w kònkùrsu w KÒL we Brusach dwa razë dobëła 1. plac (2000. ë 2001). Ji wiérztë, jakno nôdgroda w pòeticczim kònkùrsu pòswiconym pamiãcë Jizabelë Trojanowszi, ùkôzałë sã w Pòmeraniji (nr 9/2000).