2 (23) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jakô mòżé bëc autonomijô ?
• Prôwdzëwô kaszëbskô bùdowizna

Kùltura:

• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Ze Słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• J. Kroplewski - wiérztë
• Roman Drzéżdżón - Swiatë

Prôwdzëwô kaszëbskô bùdowizna

kobelnicaNa jinternétowim serwise www.zk-p.pl/architektura mòże nalézc taczé òdjimczi jak ne wëżi. Pò co chtos sã tim zajimô?! Kaszëbskô tradicëjnô bùdowizna je tim, co na pierszé zdrzenié je widzec, co nas różni òd jinszëch. To je wizytnô kôrta naji zemie.
Na Wëdzélu Jãzëkòwò-Historicznym Pòmòrsczi Akademiji Szkólnëch we Stôlpskù je dëcht le terô wëstôwk òdjimków tradicëjny bùdowiznë z nadmòrsczégò òkòlégò zôpadnëch Kaszëbów, to je ze gminów: Pòstomino, Stôlpsk, Ùszcz, Smôłdzëno, Łeba. Òrganizatorą je Stowôra Òpieczi nad Zabëtkama part ze Stôlpska.
Bòdôj – ò czim më piselë w Òdrodze w gòdnikù 2002 – wiele z nich je zszargónëch abò ze zwëkłi staroscë niszczeje.
Je wôrt ò to miec dbã ë ò tim wdôrzëc. Nen jinternétowi zbiér na www.zk-p.pl/architektura je jednym z wielu, le przez to że je na Jinternéce je letkò dostãpny wszëtczim lëdzóm – nawetka zeza òcéanu. Jeżlë môsz doma cekôw òdjimczi tradicëjny bùdowiznë z twòjégò òkòlégò, a nëch placów ni ma na jinternétowi starnie – zazwòni do naju Redakcëji abò napiszë mejla!  

stolpsk wdzydze

zaczątk 


Òd 1999 rokù!
Cządnik wëchôdô na Kaszëbach téż w wersëji drëkòwóny