2 (23) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Jakô mòżé bëc autonomijô ?
• Prôwdzëwô kaszëbskô bùdowizna

Kùltura:

• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia
• Ze Słowôrza Zëchtë

Lëteratura:

• J. Kroplewski - wiérztë
• Roman Drzéżdżón - Swiatë

Kaszëba diakònã w Néderlandach

Stanisłôw Kruszënsczi, przedstôwca Kaszëbów w Néderlandach ë jinicjatora ë wspierca kaszëbskò-frisczi drëszbë òstôł wëswicony w Ede (Néderlandë) na stałégò diakòna. Przë tuti òrãdze Néderladzkô Kònferencëjô Arcëbiskùpów mô gò mianowóné na krajewégò kòòrdinatorã dëszpasterstwa jimigracëji.

Ùroczëzna sã òdbëła w parafije w jaczi S. Kruszënsczi donenczas robił w Ede, biskùpią stacëjną mszą w jintencëje emigracëje òdprawił abp. Ùtrechtu Adrianus Simonis.
Kruszënsczi jakno kòòrdinatora dëszpasterstwa emigracëji mdze rządzył néderlandzczima parafijama cëzojãzëkòwima w tim pòlską, chòrwacką, miemiecką, japònską, kòreanską, wietnamską, filëpinską, szpanską ë anielską. Jak sóm gôdô, nôwôżniészô mdze dlô niegò dba ò robòtników sezonowëch ë nielegalnëch, bò taczi są nôbarżi narażony na zôgrożbã rozkłôdu rodzënnégò żëcégò, jizolacëje ë przestãpczëznë.
Stanisłôw Kruszënsczi skùncził Katolëcczi Ùniwersytet Lubelsczi, robił za ksãgôrza, redachtorã w wëdôwiznie, béł téż za rzecznika partu NSWZ „Wëcmanizna” (NSZZ „Solidarność”). Òb wòjnowi stón béł jinternowóny, w 1986. wëjachôł do Néderlandów. Robi hénë dlô emigrancczi zdrëszënë ë midzënôrodny drëszbë.

ps, KAI, gk

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!