4 (25) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 8.
• Kaszëbsczi biblësta

Kùltura:

• Nie béł jinszi òd pòslédnëch
• Ùroczëzna Pomeranii
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia - dzél 7.
• Sympòzëjô w KÒL we Brusach

Kòmentarze:

• Kaszëbsczé òtemkłé dwiérze
• Krzëwim òkã…

Lëteratura:

• Branko Ćopić - Trzech drëchów i zbójca

Pòlëca z knégama:

• Zemi wejrowsczi òpòwiôstczi
• Kaszëbskô Bibliotéka
- To je wôrt nalézc so ë przeczëtac!

Kaszëbsczi biblësta

Je terô 10. roczëzna smiercë ks. Francëszka Grëczë (1911-1993). Ùrodzony w Pòmieczënsczi Hëce, nôleżnik karna Zrzeszéńców, prowôdnik nëch młodëch, jaczi czilenôsce lat temù zakłôdelë cządnik „Tatczëzna”. Tołmôcz Ewanielije na kaszëbsczi.

Jegò tekstë lëteracczi zadżinãłë òb czas 2. Swiatowi Wòjnë, do dzysodnia znómë le jegò tołmaczënk Swiãtégò Pismiona. Je jednym z trzech kaszëbsczich przełóżców, prócz E. Gòłąbka ë A. R. Sykòrë. Tołmacził je z łacëznë, czéj Gòłąbk z pòlsczi wersëji a Sykòra z hebrajsczégò.
Béł autoritetã młodi generacëje Kaszëbów, jaczi zaczãlë dzejac pò 1989. rokù. – Móm do dzysodnia nagróné jegò wëpòwiedzë z òstatnëch lat żëcégò – gôdô Dark Szëmikòwsczi, w nym czasu nôleżnik karna Tatczëznë, dzys szkólny w jednym z gdunsczich licëjów. – Bëła to òsoba nama baro blëskô.
F. Grëcza béł òstatnym Zrzeszéńcã, jinszi z karna ùmarlë przódë, jak J. Trepczik (1989), A. Labùda (1981) czë J. Rompsczi (1969).
Drëszë z cządnika „Tatczëzna” mają zamówioné mszą w jintencëji ksãdza Grëczë.

pk

Bilëjô w tołmaczënkù ks. Francëszka Grëczë w jinternece - http://www.tchr.org/bibliak/

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!