5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs

Jak më piselë miesąc temù, na Gduńsczim Ùniwersytece òdbéł sã wëstôwk òdjimków sparłãczonëch z òdjimkòwim ùdokùmentowienim kaszëbsczi tradicëjny bùdowiznë. Béł to projekt kaszëbsczi „szorëmòwi” stowôrë Rémùs wespółòrganizowóny z jegò wespółrobòtnikã ‑ Pòmòraniją – sztudérsczim karnã. Òrganizatorowie mają ògłoszoné kònkùrs na òdjimczi, jaczé mdą dokùmentowałë dżinącą tradicëjną kaszëbską bùdowiznã. Kòżden chto chce ùczãstniczëc w nym kònkùrsu, mô sélac na adresã naju Wëdôwcë, pòdóną we stopce, òdjimczi (farwné abò czôrno-biôłé) w fòrmatu nié miészim jak 10x15cm. Kònkùrs mdze dérowôł do jeseni. Nôbiéżno w Òdrodze mdzemë drëkòwelë nôcekawszé wedle Redakcëje òdjimczi. Na kùńc wszëtczé òstóną òcenioné przez fachòwé karno ë nôlepszé trafią na wëstôwk „Tradicëjnô kaszëskô bùdowizna dzysô”, jaczi mdze na jeseni 2003. Na nôlepszich żdają téż cekawé nôdgrodë!


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?