5 (26) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 9.
• Kaszëbskô bùdowizna - Kònkùrs
• Kaszëbi w Jirakù?

Nié le Kaszëbë:

• Koroška = Karintijô
• Tragedëjô Łużëczanów
• Czar mùzyczi - Esczimòsowie

Kùltura:

• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczi zwëczi ë wierzenia

Lëteratura:

• J. Kroplewsczi - ... ò tim ju bëło, ò tim téż bëło..[...]

Turistika:

• Kaszëbsczé Spłënienia Czôłenkama
"Szlachama Remùsa"

Nowi na mùzycznym gònie

kompanijo wadzebokowŁoni pòjawiło sã nowé kaszëbsczé rokòwé karno Kòmpanijô Wãdzëbôków. Wszëtcë perznã czëlë jich dokôzów wedónëch na place CD. Na pôłnim Kaszëbów no karno je czëc w chònicczim rediu, w pabach w òkòlim, a na kòncertach w Kaszëbsczi Òglowòsztôłcący Licëji słëchińcë spiéwają razã ze spiéwôczką i bëlno znają kòżdą piesnią. W łżëkwiace karno zagrało na Przezérkù Piesniów Europejsczich w Jinowrocławiu. Ni mògło zafélac fanów z KÒL, dlôte chãtny, ti co chùtkò sã zgłosëlë, pojachalë autokarã. Òrganizatorą negò béł direchtór Licëje H. Krzoska, a mô òn wiãlgą buchã z dzejaniô Kòmpaniji. Nen kòncert òceniwało żiri, w jaczi bëlë m. jn. Małgorzata Stãpień. Postrzód dzesãc karnów z Polsczi i jinszëch môlów Kompanijô dobëła drëdżi plac. Po podwójnym bisu i z dobëtą nôdgrodą karno wrócëło z nôdzeją dalszich sukcesów.

Gôdómë ze spiéwôczką karna Damroką Kwidzyńską.

Jak to sã stało, że prawie w Brusach powstało karno Kompanijô Wãdzëbôków?

Dlô mnie to je jinwencjô Boskô. Jô wiedno mëszla ò tim, żebe spiewac po kaszëbskù w taczim karnie. Në i më sã trafilë, ò przetrôfk abò wedle bosczich ùdbów, ale terô grómë razã i to je nôwôżnieszé. Kòmpanijô skłôdô sã z karna Horn, co grô na wieselach i zabawach tanecznëch, i czilu uczniów z KÒL.

Të jes z Kartuz, a terô cygniesz do Brusów?

Czedë przejéżdżóm do Brus jesmë ze sobą wiele czasu. Zrozmienié i drëszba ﷓ to mnie tam cygnie. Jesmë jedną wialgą familiją. A szpòrtownoscë i fifów téż nôleżnikóm nie félëje.

A same Brusë?

Jo, tam są fejn klimatë, drëszny lëdze. Në i gwësno nalézã tam tego jedurnégò.

"Kompanijô", to je wiedzec czemù, ale czemù prawie Wãdzëbôków?

To miono je cekawé, bùdzy zaintresowanié i je përznã kòntrowersëjné.Wëmëszlóny dzes w jizbie szkólnëch, widzy sã wszëtczim. Le, tôłmaczenié na pòlsczi baro nas gòrzi. Anielsczégò karna Queen, kò sã w Pòlsce nie nazéwô „Królowa”.

Pierszi nakłôd platë sã przedôł baro chùtkò, karno mést je szczestlëwé?

To bëła wialgô robòta, në i ne dëtczi… z nima wiedno je tôczel. Ale bądą dalszé wëdôwczi, ju niedługò.

Jaczé są Waje dalszé ùdbë?

Grac corôz wicy nowëch piesniów. Przë nagriwanim drëdżi platë mùszimë jesz wiele poprawic: czëstosc, farwë, në a ni mòże to bëc robioné w tak krótczim czasu.

Jakô bãdze ta plata?

Wikszosc to bądze chùtkô mùzyka. Cél je taczi, żebë pòrwac lëdzy, to mô bëc szôł na maksa. Chcemë pokôzac młodim, że to co kaszëbsczé to nie je skansen, że mòże w tim żëc i sã bëlno bawic. Teksë bądą naje, bez kòwérów. To mô bëc fejn żëwô mùza, tekstë z deje, z tegò co sã terôzkù dzeje, z tegò co w dësze grô.

Kompanijô je corôz barżi znónô, a mòże mdzeta kaszëbsczima „Gòlcama”?

Wszëtkò je mòżlëwé. Le félëje wiele dëtków na promòcëją, a tegò sã nie dô zrobic bez pòmòcë drëchów.

Tej żëczã wszëtczégò dobrégò, në i żebë më Waju òbzérelë we wszëtczich Lëstach Przebojów.

gôda A.Cupa

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!