6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Młodi ze wszëtczich strón

Karno Szturérów „Pòmòranijô” z kòòrdinatorã Grégorã J. Schramke ju trzecy rôz mô zorganizowóné Zjôzd Młodzeznë Kaszëbsczi. Ùczniowie ze strzédnëch szkòłów, nôleżnicë Karnów „Pòmòranijô” ze Gduńska ë „Tatczëzna” ze Stôłpska zjechelë sã 16. maja do nadmòrsczi Wieldżi Wsë. Lokum, jaczim béł Ferijny Òstrzódk Zôrzãdu Dargów, jak i zjestkù dlô ùczestników zagwësniło Krézewé Starostwò w Pùckù. Blós żôl, że sponsor starosta A. Jabłonsczi nie mógł przëbëc na planowóny zéńdzené z ùczãstnikama Zjazdu.

Pierszi dzéń, nôwôżnieszi dlô wzajemnégò pòznaniégò ë jintegracëji, minął na gôdkach ò kaszëbiznie, spólnëch zôbawach ë spiewie. Głównym zadaniã bëła robòta we warkòwniach, a ji rezulatatë òstałë przedstówioné w niedzelné przedpôłnié. Warkòwniów bëło nié mało. Karno lëteracczé òpracowa cziledzesąt kaszëbsczich neòlodżiznów, a smiéchu téż z tegò bëło wiele. Ò Młodokaszëbach diskutowalë „historicë”, jinszé karno zatitlowóné „Kaszëbë a jinszé redżonë w Europie” diskùtowało plac Kaszëbów w zjednóny EÙ. Gazétnicczich kùnsztów ùczëlë sã nôleżnicë karna medialnégò. Mają zrobioné czile wëwiadów z dôwnyma i terëczasnymi Pòmòrańcama ò ewolucëji w karnie ë kaszëbsczi rësznoce, jak téż ji òcenie. Kritikã możlewòtë rozwiju nowëch mùzycznëch kaszëbsczich karnów przedstôwia mùzycznô warkòwniô. Młodi gôdelë ò niedostãpnocë folkloristicznëch karnów, chternëch nôleżnice zamkniãti są w swòjim karnie i niechãtno przëjimają nową òsobã, co òd razu zniechãcywô do aktiwnoscë na tim gònie. Ti, z karna turisticznegò, króm wanożeniô i zwiedzaniégò Wieldżi Wsë, òbgôdelë perspektiwë rozwiju turisticzi w nym gardze, a przede wszetczim szanse i zôgrożbë z tim zrzeszoné. Na spólnëch zéńdzeniach karnów, ùczãstnicë mielë mòżlewòtã òbëzdrzec dwa kaszëbsczé filmë: „Midzë narodama” (reż. B. Bòrk) ë „Kaszëbë” (reż. R. Ber). Przësłowié rzecze „do trzëch razów sztëka” i pò rôz trzecy, z atrakcëji zapòwiedzónëch ju przed Zjazdã, nie doszło do skùtkù płiniãcé bôtã pò Pùcczi Hôwindze. To ùczãstnikóm wynôdgrodzył baro cekôw sobòtny wieczórk z kabaretã „FiF”.
Lëdze, jaczi ju zôstny rôz bëlë na zjezdze, pòdsztrichòwelë corôz lepszą òrganizacëją. Sami ùczniowie strzédnëch szkòłów w anczetach, jaczé wëpiselë na zakùńczenim, òceniwelë go baro pòzytywno. A nôwikszą wadą zjazdu òkôzało sã to, że 3 dnie to bëło za krótkò. Òrganizatorowie zapòwiôdają w 2004. rokù zrobic zjôzd na całi tidzéń.

A. Cupa

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!