6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie

10 – 11. maja w Łączinsczi Hëce òdbéł sã żłobiórsczi plenér pòd hasłã „Wiara dôwnëch Słowión”. Òrganizatorama bëlë Karno Sztudérów „Pòmòranijô”, Stowôra „Rémùs” ë Sztudérsczé Ùczałé Karno „Łomonosow”.
„Chto nie znaje historije, skôzóny je na ji pòwtôrzanié” – rzecze pòlsczi pòéta J. Słowacczi. – Wszëtczé môłé nôrodë, jaczi historijô nie da szansë ùtwòrzeniô swòji gwôsny państwòwòscë, mają jiwer z jednym spòdlowim tôklã – z globalizacëją. Média, Jinternét, telewizëjô – niesą ze sobą òglowé zéwiszcza ë bez wòle ùjednolicają téż najã kùlturã ë naje mëslenié ò swiece – gôdelë ùczãstnicë. Epatowóny przez jednozortné, we wikszim dzélu amerikańsczé kùlturowé wzorë we filmach czë serijach, gùbimë najã juwernotã naji rózdżi ë naji gwôsny tradicëje. – Na mòże nie je dlô wszëtczich jaż tak atraktiwnô jak drëdżi dzél „Matriksa” – szpôsëją żłobiórze. A nawetka, żlë nie gùbimë, tej gwësno ò ni zabôcziwómë.
Je to znankòwné dlô wszëtczich môłëch nôrodów, równo dlô Esczimòsów co Kaszëbów. – To nie sygnie – bëło czëc – miec le pamiãc gwôsnëch tradicëjów ùtrzëmiwónô le w swòjim karnie. Kòżdô kùltura mô zabédowac cëzyńcóm nico, co mdze nowé, jinteresëjącé ë wôrtné. Bë równak bëło to atraktiwné, mùszi to miec bëlną fòrmã, jakô je na swój ôrt nowô, cekôw ë atraktiw.
Plenér gwës spôłnił swòjã rolą, òsobë jaczi na niegò miałë przëjachóné, zaprezentowałë fùl pantéón słowiańsczich bògów. Nôwicy bëło bògów pòmòrsczich, bò jakno w òstatnym słowiańsczim schristianizowónym kraju prawie kòle nas nôwicy sã ùtrzëmało sladów pòganiznë. Tak czë jinak, òsta pòdsztichłô przënôleżnosc pòmòrsczëznë-kaszëbiznë do wialdżi słowiańsczi tatczëznë, a bògòwie Rusë z bògama Pòmòrzô ë Ruje stelë mirno w jedny rédze.

M. Sachajkò

zaczątk 


Zachãcba
w
Òdrodze ?

Bëlnô ùdba !