6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Swiãto kaszëbsczi prozë

W slédny dzéń maja òsta ùroczësto zakùńczonô we wejrowsczi mùzëji ósmô ju edicëjô òglowopòlsczégò prozatorsczégò kònkursu miona Jana Drzéżdzona. Pierszi môl i nôdgrodã półtora tësąca złotëch dobëła wastna Kristina Lewna, szkólnô z Bòżégòpòla. Drëdżi béł wasta Leszk Szulc, szkólny z Wejrowa, a trzecy wasta Henrik Pipka, penzjowi gbùr z Bòrzëstowa. Latos do organizatorów kònkùrsu doszło 11 lëteracczich ùsôdzków pó kaszëbskù i i jak rzekł prowôdôrz kònkursowi komisëji prof. Jérzi Tréder wikszy dzél béł na wësoczi równi.
Òsoblëwą nôdgrodã, dlô nômłodszégò ùczãstnika, dostôł ju trzë razë rôz po rôz Daniel Pipka z Bòrzëstowa, òtrok wastë Henrika. Knôp je 16 lat stôri, doma gôdô po kaszëbskù, a w szkòle ùcziła gò rodny mòwë wastna Danuta Pioch. W ùszłëch latach jegò dokôzczi òstôłë wëprzédnioné i mòżemë je nalézc w wëdónym zbiérkù prozë „Kaszëbskô nôtëra”. Wôrt je pòdsztrichniãcô, ze pò kaszëbskù pisze wnet całô familëjô. Òkròm nôdgrodzonégò latos starka Henrika sélała swòje ùsôdzczi na kònkùrs miona J. Drzéżdżona, téż Dańlowa sostra Alina. Jesz rôz sã òkazëje, że w òkòlim Bòrzestowa kaszëbizna je wcyg żëwô i temù jesz wikszi je żôl, że nie bëło zgòdë przédnictwa gminë na założenié tam kaszëbsczi dżimnazëji, żebë naju mòwa pò latach ùcamiãdżi mògła kùreszce doznac przënôléżnégò ji ùważaniégò.

P. Breza

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!