6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Nie òddómë Głosu
Z zôczątkã strëmiannika słëpsczi dodôwk „Głos Kaszëb” do gazétë „Głos Pomorza” òprzestôł bëc wëdówóny. Wëchôdôł òd 1997. rokù. Jegò redachtorã béł Jerzi Dąbrowa-Januszewsczi, laureat m.jn. nôdgrodë Medalu Stolëma (2002).

Dodôwk, jaczi béł dostãpny na zôpadnëch Kaszëbach, bëlno parłãcził ë jintegrowôł Kaszëbów ë nié-Kaszëbów wkół kaszëbiznë. – Czej më zaczinëlë sztudia „Głos Kaszëb” wëchôdôł, ë béł znakã przëtomnoscë Kaszëbów we Słëpskù. W nym gardze Kaszëbi są zdominowóny przez jinszich ë na gazéta bëła znakã najégò dërchaniô – gôdô Renata Sobisz, sztudérka słëpsczi Pòmòrsczi Akademije Szkólnëch, pòchôdającô z Bëtowa.
Dzysô Kaszëbi w Słëpskù ë jinszich gardach ë wsach zôpadnëch Kaszëbów ni mają ju swòji tribùnë. A mògą. – „Głos Pomorza” mô dosc tëli sëłów, żebë cygnąc dali nã robòtã nad „Głosã Kaszëb”. Wiele gazétników z òkòlégò wespółrobiło ze mią, ë nawetka terô czej jô jem na emeriturze, òni bë bëlë w sztãdze co tidzéń zrëchtowac dosc materiałów na kaszëbsczi dodôwk – mësli Jerzi Dąbrowa-Januszewsczi.
Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zrzeszenié ë naja Redakcëjô mô sélóné do przédnégò redachtora „Głosu” lëst w jaczim je rzekłé ò wialdżi pòtrzébie ùtrzëmaniô negò dodôwka. Na sélóné za greńcama kòpie nëch lëstów ju pò czilu dniach mają òdpisóné m.jn. ùczałi z Barcelonë, Stowôra Europejsczich Miészëznów ze Francëje, ë Stanisłôw Kruszënsczi przedstôwca Kaszëbów we Frizëje, ùdbòdôwca ë mòtiwatór kaszëbskò-frisczi drëszbë. Wszëtcë są ti dbë, że „Głos Kaszëb” mùszi wrocëc.
P. Kąsk

zaczątk Nowô Òdroda
je ju kòl twòjégò

kòlpòrtérë !