6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Do Słëpska!

Piąti ju rôz, 13. lëpińca, mdze Zjôzd Kaszëbów. Gardã w jaczim sã trafimë mdze Słëpsk (Stôłpsk), a do niegò zawieze nas tradicëjnô Bana Jednotë Transcassubia.

Zjazdë są òrganizowóné, żebë pòdsztrichnąc jednotã wszëtczich Kaszëbów: z nordë ë pôłniô, z zôpadu ë óstu, ze wsë ë z gardu. Pierszô bana jacha w 1999. rokù pò tim jak pò refòrmie samòrządzënë wszëtczé zemie wikszoscowòkaszëbsczé nalazłë sã w jednym wòjewództwie. Wanożëlë më baną jednotë z Hélu do Chòniców. Na drëdżi rôz – òdwrotno – z Chòniców do Élu. Drëdżi zjôzd béł transmitowóny przez 2. program TVP. Trzecô bana pòjacha z Chòniców do Wejrowa, łoni czej zjôzd béł w Kartëzach – banë nie bëło.
Bana Jednotë òd zôczątkù kòscérzëła wielotësączną ùrmã lëdztwa z kaszëbsczima fanama, partë Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò ze swòjima stanicama, lëdowëch ùtwórców, karna mùzyczné lëdowé ë rokòwé. Jedno, co òd zôczątkù bëło z nama to kaszrbizna ë swiąda, że jesmë jednoscą.
Tegò tipù zéńdzenia są òsoblëwòtą w Europie. Mòżemë bëc bùszny, bo le blós më tak òglowò swiãtëjemë najã jednotã. Jinszé nôrodë jaczé mają dosebné swiãta to Jitalianowie (Festa dell’Unita) ë Katalanowie. Kòle Jitalianów równak nie je to tak òglowé. Katalanowie zato dzéń swòjégò zéńdzeniô mają wzãté òd jejich smùtny roczëznë – przegróny biôtczi we strzédnëch stalatach, czej mielë straconé wszëtkò. Naje swiãto je zato redosné.
Latosô bana pòjedze z Pùcka przez Rédã, Wejrowò, Lëzëno, Lãbòrg. We Słëpskù mdzemë ò 10:30. Pò marszu przez gard dińdzemë do kòscoła Nôswiãtszi Marije Pannë w centrzë, dze ò 11:30 mdze kaszëbskô mszô swiãtô. Pò ni przeńdzemë pòd rednicã, dze na wialdżim Placu Dobëcégò mdze główny dzél rozegracëje. Mdą wëstãpòwałë kaszëbsczé karna lëdowé ë rokòwé, a téż spiéwónô pòézëjô. Mdze téż kaszëbsczi jôrmark, na jaczim mdze mógł kùpic kaszëbsczi ksążczi ë lëdowé ùtwórstwò. Ò 19:30 bana òdjedze nazôd do Pùcka.
Równoczasno z zôbawą we Słëpskù, w Ùstce (Ùszczu) mdze drëgô bina, na jaczi téż mdą wëstãpòwałë ne same karna co we Słëpskù, le w jinszich gòdzënach.

ps

zaczątk 


Jimpreza mdze dłëżi, a bana òdjedze ò 19:30, niechtërny gwësno mdą chcelë òstac w gardze do ji kùńca ë mdą mùszelë nalézc so plac na nocnik. Nôtunszi nocnik dostónie w Akademikach Pòmòrsczi Akademije Szkólnëch na ùl. Arcëszewsczégò (kòle dardżi na Bëtowò). Kòsztëje le czilenôsce złotëch.

Jesz mòże sã zgłosëc!
Zgłoszenia karnów mùzycznëch, wëdôwców na stojiszcza z ksążkama ë wszëtczich jinszich co chcą miec swòje stojiszcze przëjimô Ùrząd Gardu w Słëpskù, tel. (0-59) 848 84 41 (wasta Daniél Dolińsczi).