6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"

To ju są trzë lata jak spòtikają sã młodi ùtwórcowie kaszëbsczi pismieniznë. Chòc tak pò prôwdze nie je naju za wiele, ale cos ùdało sã ju nama zrobic. Le chcemë zaczic òd zôczątkù.
Wszëtkò zaczãło sã òd Michała Piépra, chtëren ùdbôł so zrzeszëc młodëch prozajików ë pòétów, chtërny chcelë bë cos wicy robic, jak blós pisac do szuflôdë. Stowarzëszenié to miało bë bëc taczim lóznym związkã, bez jaczich struktórów òrganizacëjnëch, przédników, prezesów, skłôdków ëtd. Zéńdzenia miałë bëc dlô tëch co chcą cos robic nowégò dlô Kaszëbów. Wôżné téż bëła ùdba rozkòscérzaniô kaszëbiznë òbez nowé fòrmë lëteracczé. Miało to bëc fòrum na chtërnym młodi pisarze mòglë bë wëmieniwac sã swòjima mëslama ë ùdbama.
Pierszé zéńdzenié òdbëło sã 24. strëmiannika 2001 r. we wejrowsczi mùzëji. Baro chãtno pòmógł „zymkòwcóm” (chòc tej jesz më sã tak nie nazéwalë) direchtór Bògùsłôw Bréza, chtërny ùdostãpnił zalã ë przërëchtowôł kôwkã ë kùszczi. Na pierszim spòtkanim bëlë: Jiwòna Joć, Agnes Bradtke, Michôł Piéper, Róman Drzéżdżón, Pioter Cyskòwsczi, Sławòmir Fòrmella, Grégòr Schramke, Paùl Szczëpta a Dariusz Król. Nôprzód béł jiwer jak czãsto mają sã òdbëwac ne zéńdzenia, w kùńcu më sã zgòdzëlë, że szterë razë w rokù: zëmą, zymkã, latã a na jesén. Placë nëch spòtkaniów miełë bëc różné, wedle ùgôdënkù nôleżników karna, np. Wejrowò, Pùck, Gduńsk. Pózni wiele z tegò nie wëszło, bò jak to w praktice biwô: a to terminë wszëtczim nie pasëją, a to je za dalek, a to dëtków félëje… jak w żëcym. Béł téż kłopòt z mionã naszégò karna, aż Grégòr rzekł: „Niech bdze zymk, bò sã cos nowégò bùdzy do żëcégò” (móże to tak pò prôwdze nie bëło, le cos kòl tegò jo). Tak ùgôdelë më, że bdze to „Zymk”. Miono to miało téż bëc nôdôwóné ksążeczką z brzadama naji pisarsczi robòtë. Pierszô ksążeczka wëszła dzãka dëtkòm ze Starostwa Pòwiatowégò we Wejrowie. Wiele prôce włożił do ji pòwstaniô Paùl Szczëpta, chtërny przërëchtowôł tekstë do drëkù. Złożenim, drëkã zajãła sã wejrowskô mùzëjô. Bëła na ksążeczka rozdôwónô òb czas 5. Zéńdzeniô Ùtwórców Kaszëbsczi Pismieniznë, jaczé miało môl 28. łżëkwiôta we Wejrowie.
Drëdżé zéńdzenié téż òdbëło sã w wejrowsczi mùzëji, a trzecé w séwnikù 2001. rokù w Pùckù. Tzn. fòrmalno bëło, a tak pò prôwdze nie bëło, bò zeszlë sã blós Jiwòna Joć, Pioter Cyskòwsczi ë Róman Drzéżdżón.
Pózni bëło jesz zéńdzenié we Gduńskù z leżnoscë roczëznë najégò patrona prasowégò „Òdrodë”, ë te jesz rôz w Mùzëji Pùcczi Zemi. Bëło to na jeséń 2002. rokù. Tim razã bëło naju kąsk wicy: Michôł Piéper, Grégòr Schramke, Pioter Cyskòwsczi ë Róman Drzéżdżón. Gòscynnie béł téż pùcczi pòéta Jerzi Łisk, jaczi òpòwiôdôł ò tim, że czedës téż bëlë lëdze, co chcelë zrobic cos taczégò jak „Zymk”, le nick z tegò nie wëszło. Na nym zéńdzenim przëczëtelë më swòjé dokôzë a ùchwôlëlë, że czas nôwëższi wëdac ju drëgą ksążeczkã, dze bë bëłë w wikszoscë tekstë prozatorsczé. Ùdało sã to nama zrobic dzãka dëtkòm przekôzónym nama przez Pòwiatowé Starostwò we Wejrowie. W ny ksążeczce ùkôzałë sã òpòwiôdaniô Grégòra Schramke, Michôła Piépra, Piotra Cyskòwsczégò, Rómana Drzéżdżóna. Napiselë téż dwaji debùtancë „Òdrodë” Tomasz Fopke ë Macéj Dorau. Dokôz nen wëdała Wëdôwizna „Region”.
Òstatny „Zymk” òdbëł sã 31. maja 2003. rokù w Dodomie Kaszëbsczim w Rëmi. Tuwò skłôdómë wiôlgą dzãkã Riszardowi Hincowi za gòscënã. Na nym spòtkanim wiele më pô prôwdze nie pògôdelë ò swòjëch dokazach, bò dzél z òbecnëch jachała wczas na rozdanié nôdgród w kònkùrse prozatorsczim miona Jana Drzéżdżóna do Wejrowa. W Rëmi doszlë më do ti dbë, że mùszimë dali cygnąc ne spòtkaniô a téż rok w rok wëdawac nastãpné „Zymczi”, tim barżi, że je widzec brzôd naji robòtë. Naszé dokôzë są drëkòwóné w różnëch cządnikach. Nôleżnice „Zymkù” tu a tam dobiwają wszëlejaczé nôdgrodë na kònkùrsach pòeticczëch ë prozatorsczëch.
Rôczimë do najégò karna. Ò nastãpnym zéńdzenim, gdze a czedë sã òdbãdze, napisze „Òdroda”, a téż bdze pùszczónô ò tim klëka w jinszëch gazétach.

R. Drzéżdżón

zaczątk Dokazë z latoségò Zymkù le blós w Òdrodzë !

Ju za miesąc !