6 (27) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Nie òddómë Głosu
• Kaszëbi w dialogù
• Pòlsczé Bùro Môłëch Jãzëków
• "Kaszëbsczi Leonardo da Vinci"
• Żukòwsczé ùfanowienié (rozmòwa Òdrodë)

Nié le Kaszëbë:

• Lemky = Łemkòwie

Kùltura:

• Młodi żłobiarze ò wialdżi tatczëznie
• Spiéwającé antipòdë

Nôuka:

• Bënë akademicczich mùrów

Lëteratura:

• Zéńdzenié Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch "Zymk"
• Swiãto kaszëbsczi prozë
• Pòlëca z knégama
• Jarosłôw Kroplewsczi - mòje serakòwsczi miesące
Juwenalija pò kaszëbskù

stolp

Słëpsk.

Karno sztudirów „Tatczëzna” dzejającé przë Pòmorsczi Akademije Szkólnëch we Słëpskù przërechtowało z lëżnoscë sztudérowégò swiãta - Juwenalijów - kaszëbsczé stojiszcze. Òd sztudérów mòżno bëło kùpic za niewiôldżé dëtczi swójsczi chléb ze szmôltã, młodzowi kùch, castka ë kwasné gùrczi. Zòrganizowanié tégò bëło mòżlëwé dzãka dopòmòcë Słëpsczégò Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniô, jaczi baro chãtno wespółdzejô ze sztudérama. Stojiszczë to cëszeło sã wiôldżim zajinteresowanim ë dërch bëło nafùlowóné sztudérama chtërny pitelë sã ò karno ë kaszëbiznã. Wiele z nich sã deklarowa przechôdac na cotidzniowé zéndzenia karna.

stolp

R. Sobisz

zaczątk Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!