7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

Nié tak letkò w Rédze

Chto je procëm?

W spòdlëczny szkòle nr. 5. w Rédze starszi wielu dzecy mają złożoné wniosczi ò nôukã jich dzeców kaszëbsczégò jãzëka. Czë równak òd séwnika hénë regnie ùczba? To nie je tak letkò!
Wszëtkò òstało zòrganizowóné wedle prawa: mómë zgłoszenia starszich ë jô jakno direchór móm składłé do gminë wniósk ò przëdzélenié gòdzënów – gôdô Éwa Ùberman, direchtorka rédzczi „piątczi” – nawetka ju òstôł nama sélóny òsoblëwi fòrmùlar, jaczi wëpisëją szkòłë w jaczich je ùczony miészëznowi jãzëk.
Wedle rozpòrządzeniégò Minystra Szkòłowiznë z 2002. rokù sygnie 7 pòdaniów òd rodzëców, żebë ùczba kaszëbiznë regła w spòdlëczny szkòle. Gmina mô òbrzészk zagwësnic dëtczi na pierszé sztërë miesące dzejaniégò ùczbë. Ne òstóną ji zwróconé przez Minystra.
– Prawie nie mùszą. Minyster mô swòbòdã w przëznanim nëch dëtków. Mô dac z rezerwë, ale mòże òdmòwic – gôdô Łukôsz Grzãdzëcczi, sztudéra prôw, dzejôrz karna sztudérów „Pòmòranijô”.
Gmina mô zagwësnioné, że czej terô nacznie ùczbã, na òstónie wpisónô na drëdżi rok do dëtkòwégò ùstawù, ë mdze òd 1. stëcznika normalno finansowónô. Tôczel je z wëłożenim nëch dëtków na ùczbã òd séwnika do gòdnika. – Gmina mô strach abò lëchą wòlą ë nie chce wëłożëc nëch dëtków – gôdają lëdze. Wice-bùrméster do sprôw szkòłowiznë, Kazëmiérz Gruba, je dbë, że to je niezrozmienié ë ze stronë gminë nie ma lëchi wòle. – Kaszëbsczi jãzëk mô bëc ùjawernióny na „direchtorsczich” gòdzënach, to je gòdzënach òstôwionëch direchtorowi do swòbòdnégò wëzwënégòwaniô. Tej ni ma nót, żebë gmina dôwa jaczés òsoblëwé, dodôwkòwé dëtczi. – gôdô. „Jiwer” je le w tim, że Rozpòrządzenié z 2002. rokù tikającé nôuczi kaszëbsczégò rzecze wërazno, że ùczba kaszëbsczégò mô bëc normalnym przedmiotã, na zwëczajnëch gòdzënach. Nié na direchtorsczich.

Paùlk Szczëpta

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!