7 (28) / 2003
lëpinc / zélnik

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù
• Kaszëbskô abò môłpa pòd pôlmą
• Kaszëbskô abò nié?
• "Jo" ale nié wszãdze
• Prawa nôrodnëch miészëznów dzél 10.
• Pierszé: nie szkòdzëc!
• Rzekłe w Kanadze

Nié le Kaszëbë:

• Vojvodina = Wòjwòdina

Môl na Kaszëbach

• Swiecëno czedës ë dzysô

Kùltura:

• Mùyzka swiata - Kòl Jindianów
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Turistikaka:

• Zbrzëcą ë Brdą
• Kaszëbsczé Spłënieni Czôłenkama "Szlachama Remùsa" 2003 - òdjimczi

Lëteratura:

• STOLËMË
IMIĘ??? Mamelsczi

• Rajsczé Pòwiôstczi
• Zbigniéw Jankòwsczi - wiérztë

Kabaretë:

• Do zdrzódłów - Jarosław Kroplewski

Piąti zjôzd Kaszëbów we Słëpskù

Ju piąti rôz, 13. lëpica, më sã trafilë na corocznym Zjazdze Kaszëbów. Tim razã we Słëpskù. Przëtomnëch bëło jaż 4 tësące lëdzy, co nawetka zaskòczëło òrganizatorów ze słëpsczégò Ùrzãdu Gardu. Latos òdbëła sã tradicëjnô bana Transcassubia – Bana Jednotë, jakô pòjacha z Pùcka, przez Rédã, Wejrowò ë Lãbórg. Kaszëbi z jinszich strón dojachelë autobùsama.

Zjôzd béł zòrganizowóny w trzech dzélach: głównô bina bëła na placu pòd słëpską rednicą, òkóm òdbiwôł sã kaszëbsczi tôrg na zómkù Grifitów a drëgô bina bëła ùstôwionô w Ùszczu, czilenôsce czilométrów na nordã leżącym kùrorce.
Przez całi dzéń grałë lëdowé karna, dopiérzë wieczór wëstãpiłë karna grającé nié lëdowiznã. Bëłë to Kùtin ë Kòmpanijô Wãdzëbôków. Karno Chëcz, nôstarszé kaszëbsczé rokòwé karno, latos nie zagra.
We Słëpskù je kòle 10% Kaszëbów. – Wôżnô je jintegracëjô z resztą Kaszëbów ë Pòmòrzégò. Kaszëbi są solą ti zemi ë nawetka lëdze, co ni mają swòji rózdżi tuwò ë mają przëjachóné do najégò gardu pò wòjnie, pòmali zaczinają ùjuwerniac sã z kaszëbizną – gôdelë òrganizatorzë.

ps

 

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju!