8 (29) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Brusczé Jigrë Folkloru
• Dënsczé tradicëje na Kaszëbach?
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 11.
• Kaszëbskô séc
• Jëbleùsz J. Stachùrsczégò

Nié le Kaszëbë:

• Czeszë ë Kłodzkô
•  Sydjylland = Pôłniowô Jutlandëjô

Widzóné z bùtna:

• Pòlskò-kaszëbskô repùblika dwòjga nôrodów

Kaszëbë ë swiat:

• Łużëczanów corôz mni a szkòła zamkłô
• Òdroda w Tëreczce, Kaszëbë w Tëreczce

Rozmòwa numra:

• Z burméstrã miasta Rëmi, Wastną Elżbiétą Rogala - Kòńczak, gôdô Fòrmellów Słôwk

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Tërcëjô
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia - dzél 10. Czas żniwów

Pôlëca z knégama:

• Ò fòrmùle nôrodów

Łużëczanów corôz mni a szkòła zamkłô

Czë to bëła dobrô wòlô urzãdowników? Serbołużëckô strzédnô szkòła w Chróscëcach (Crostwitz) kòl Bùdzëszëna òsta zamkłô. Òstôł zlikwidowóny symbòl nôrodny juwernotë. Szkòła miała wnetka stolatną tradicją. Bëło tam ùczoné w serbòłużëcczim jãzëkù, a òsoblëwi akceńt bëł pòłożony na słowiańską kùlturã. Leżnoscą do zamkniãcô szkòłë bëła dlô miemiecczich urzãdowników mało lëczba ùczonëch dzôtków ë téż zgłoszeniów dzecy na przińdny, szkòłowi rok. Le czë blós? Miemieccze rząd równak uznôwô Serbòłużëczanów za nôrodną miészëznã (kòl 60 tës. lëdzy), ë zagwësniwô ji specjalną òbarńią ë téż finansowi wspiarcé. Serbòłużëczanie cwierdzą pòdobno, że nadóné jima prawa są niejasno òkresloné i bez to miemiecczi urzãdownicë jinterpretują je pò swòjimù. Je wiedzec téż, że miészëznë nie mòżna pòrëchòwac pòdług miarë wiãkszoscë. Òswiatowé prawò dôwô mòżlëwòtë dlô miészëznów, le jich nie zagwësniwô.
Tak tej wszëtkò zanôlégô òd dobri wòlë ùrzãdowników!!!
Czë na Kaszëbach mòżemë miec pòdobny tôczël w przińdnoscë?

ab

Serbòłużëczanie w Jinternece

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?Napiszë do naju !