8 (29) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Brusczé Jigrë Folkloru
• Dënsczé tradicëje na Kaszëbach?
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 11.
• Kaszëbskô séc
• Jëbleùsz J. Stachùrsczégò

Nié le Kaszëbë:

• Czeszë ë Kłodzkô
•  Sydjylland = Pôłniowô Jutlandëjô

Widzóné z bùtna:

• Pòlskò-kaszëbskô repùblika dwòjga nôrodów

Kaszëbë ë swiat:

• Łużëczanów corôz mni a szkòła zamkłô
• Òdroda w Tëreczce, Kaszëbë w Tëreczce

Rozmòwa numra:

• Z burméstrã miasta Rëmi, Wastną Elżbiétą Rogala - Kòńczak, gôdô Fòrmellów Słôwk

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Tërcëjô
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia - dzél 10. Czas żniwów

Pôlëca z knégama:

• Ò fòrmùle nôrodów

Òdroda w Tëreczce, Kaszëbë w Tëreczce

Tëreckô stowôra w Helsynkach robi nad ùdbą mòwnëch prôw ë wielokùlturnoscë w Europie. Ùdba ta zakłôdô rozpomiónowanié europejsczégò doswiôdczeniô w zagwësnienim mòwnëch prôw we szkòłowiznie ë rozkoscérzanim w kònteksce pluralisticzny demòkracëje, téż wielokùlturny wespółrobotë.
Ùdba ta je sczerowónô do mòwnëch miészëznów, nôleżników òrganizacëjów NGO, uczałich òkrãżów, gazétników w Tëreczce ë do wikszoscë spòlëznë. W ti ùdbie, òkòma debatów ë diskùsëjów „òkrãgłégò stoła”, nôleżnicë chcą zòrganizowac wëstôwk. Mô òn na dbie pòkôzanié rozmajitoôrtnoscë ë bòkadnoscë cządników, pùblëkacëjów, lëteracczich magazynów ë jinszich pismieniowëch materiałów we wszelejaczich miészëznowëch jãzëkach.Wëstôwk òdbãdze sã w centrze Jistambùła. W ji przësztëlowanim bãdze nót lëteracczé pùblikacëje ë magazynë wëdôwóné w miészëznowëch jãzëkach, jaczé są w òbiegù w europejsczich krajach. Òrganizacëjô chce zbierac ë wëstawic trzë aktualné numrë kòżdégò magazynu z rokù 2003. Téż przedstôwi nieòbéńdné wiadło tikającé magazynu, pùblikacëji, to je: òd czedë magazyn je pùblikòwóny, wëdôwcã, tematikã, jãzëk ë òbéńda rozkòscérzaniô.Tëreckô pòdjimizna Mosaic Project (Mòzajikòwi Projekt) rôczëła redakcëją Òdrodë do wespółrobòtë ë téż Òdroda òsta zarôczonô do pòmòcë w òrganizowanim wëstôwkù. Zgrôwã ti pòdjimiznë je zrozmienié przez Tërecką òglową dbã, lëdzkò-kùlturalno-pòliticznëch ë prawnëch mòwnëch miar jãzëkòwëch prôw w Europie. Téż zagwësnienié wespòłowi sprawiedlëwòtë, miru ë nieòbéńdny atmë ë òkòlô dlô kùlturny wielotë.

A. Bradtke

zaczątk 


Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?