9 (30) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Grobë bëlnëch Kaszëbów - Jak je nalézc?
• Gardë ë wsë w domôcym jãzëkù
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 12.
• Center wialdżégò gardu
• Samòrządzëna a Europejskô Ùnijô

Jesz rôz ò òglowim spisënkù

• Kaszëbi w nôrodnëch spisënkach
• Nôrodnosc ë jãzëk:
Czasã piselë, czasã nié...

Nié le Kaszëbë:

• Hùculskô
• Haná = Hanackô
• Kaszëbi w òczach Finów sto lat temù

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Kòl sąsadów
• 750 lat òksywsczi parafiji
• Ze Słowôrza Zëchtë
Grobë bëlnëch Kaszëbów - Jak je nalézc?
A.Majkowski A.Budzisz
Aleksander Majkòwsczi
Kartuzë - nowi smãtôrz
centralné wéńdzenié, pierszi grób z prawi stronë przë krziżu
Alosz Bùdzysz
Pùck - stôri smãtôrz
za krziżã pò prawi stronie, drëdżi grób w dzewiąti rédze
Kreft J.Trepczyk
Karol Józef Krefft
Żukòwò
wéńdzenié òd stronë kaplëcë, grób je pò lewi stronie, 30-40 métrów òd kaplëcë, pierszi przë stegnie w lewò
Jan Trepczik
Wejrowò Smiéchòwò
centralné wéńdzenié, pò lewi stronie prosti stegnë zarô za krziżã, drëdżi grób w czwiôrti rédze
A.Labuda J.Karnowski
Aleksander Labùda
Strzépcz
apartny czôrny grób, dosc dalek òd wéńdzenia, pò lewi stronie w dalszi rédze
Jón Karnowsczi
Brusë
Òd głównégò weńcô przë parkòwiszczu, zarô pò prawi.
Drzezdzon Grucza
Jan Drzeżdzón
Mechòwò
po lewi stronie, 10-15 m. przed krziżã
ks. Frãcëszk Grëcza
Sopòtë - katolëcczi smãtôrz
centralné wéńdzenié, na wiżawie krziża, drëgô réga pó lewi strônie

zaczątk 


Znajôrz Kaszëbiznë

Lorentz

Friedrich Lorentz
Sopòtë - kòmùnalny smãtôrz
wéńdzenié przë kòscele, zarô za kòscołã w lewò, czej sã skùńczi płotk, jesz rôz w lewò