9 (30) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Grobë bëlnëch Kaszëbów - Jak je nalézc?
• Gardë ë wsë w domôcym jãzëkù
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 12.
• Center wialdżégò gardu
• Samòrządzëna a Europejskô Ùnijô

Jesz rôz ò òglowim spisënkù

• Kaszëbi w nôrodnëch spisënkach
• Nôrodnosc ë jãzëk:
Czasã piselë, czasã nié...

Nié le Kaszëbë:

• Hùculskô
• Haná = Hanackô
• Kaszëbi w òczach Finów sto lat temù

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Kòl sąsadów
• 750 lat òksywsczi parafiji
• Ze Słowôrza Zëchtë
Gardë ë wsë w domôcym jãzëkù

Dzélik 2. Kartësczi pòwiôt/kréz

Norda ë wschód krézu:
Chwaszczëno, Rãbiechòwò, Banino, Pãpòwò, Miszewò, Żukòwò, Leżno, Dzérżno, Babi Dół, Widlëno, Sulmino, Bòrowò, Smôłdzëno, Kòbësewò, Przedkòwò, Kòsowò, Niestãpòwò, Bòrcz.

Westrzódk:
Pòmieczëno, Pòmieczińskô Hëta, Hòpë, Szarlota, Kartuzë, Łapalëce, Gôrcz, Kòżëczkòwò, Kòżëczkòwsczé Pùstczi, Ceszénie, Reskòwò, Chmielno, Somònino, Gòrãczëno, Czôłpino.

Zôpôd krézu:
Miechùcëno, Wigòda, Karwacëjô, Mòjusz, Mirochòwò, Stajszewò, Swiónowò, Nowô Hëta, Stôrô Hëta, Kòlonijô, Bąckô Hëta, Bącz, Niepòczłejce, Kamińca Królewskô, Kamińca Szlacheckô, Pałëbice, Bùkòwina, Skrzeszewò, Semirejce, Załkòwò, Przëtoczno, Łësniewò, Pùzdrowò, Pùzdrowsczi Młin, Gòwidlëno, Kawle, Pieczełkò, Stôrô Maszina, Pùzdrowskô Dąbrowa, Srôkòjce, Srôkòjskô Hëta.

Pôłnié krézu:
Zôwòrë, Lãpa, Bòrzestowò, Bòrzestowskô Hëta, Łączińskô Hëta, Łączëno, Wëgòda (Łączińskô), Mscëszejce, Wãsorë, Sëlëczëno, Niesołejce, Czëstô Wòda, Betlejem, Stãżëca, Stãżëckô Hëta, Żëromino, Zgòrzałé, Gòłëbié, Rãbòszewò, Górnô Brodnica, Dólnô Brodnica, Przewóz, Szimbark, Wieżëca, Òstrzëce.

zaczątk 


Rëmiô
- kaszëbsczi na tôflach

Remio

Dwa lata pò ùchwôlenkù Gardczi Radzëznë ò kaszëbskòjãzëcznëch tôflach z mionama szasëjów, kùreszce pòkôzałë sã òne na rëmsczich drogach. Ùdba môlowégò partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò òsta zjisconô dopiérze terô, bò wczasni felało dëtków w gardczi kase. Tôfle, tak jak ùchwôlëła radzëzna, są montowóné przë czilë szasëjach w dzélu miasta zwónym "Stôrô Rëmiô" i są przërechtowóné zgódno z kaszëbsczima farwama - czôrné nôdpisë na żółtim spòdlim.