9 (30) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• Grobë bëlnëch Kaszëbów - Jak je nalézc?
• Gardë ë wsë w domôcym jãzëkù
• Prawa nôrodnëch miészëznów - dzél 12.
• Center wialdżégò gardu
• Samòrządzëna a Europejskô Ùnijô

Jesz rôz ò òglowim spisënkù

• Kaszëbi w nôrodnëch spisënkach
• Nôrodnosc ë jãzëk:
Czasã piselë, czasã nié...

Nié le Kaszëbë:

• Hùculskô
• Haná = Hanackô
• Kaszëbi w òczach Finów sto lat temù

Kùltura:

• Mùzyka swiata: Kòl sąsadów
• 750 lat òksywsczi parafiji
• Ze Słowôrza Zëchtë
Pòlskò-niemieckô kònferencëjô

Krokòwa. “Jãzëczi, nôrodë, relidżije, sąsedztwa na nordze Kaszëb” – taczi titëł mia nôùkòwé zéńdzenié zrëchtowóné bez Academia Baltica z Lubeczi, Fùndacëjô Eùropejsczé Zéńdzeniô ë Mùzéùm Redżionalné w Krokòwie.
Pierszégò dnia, 26 séwnika, mòżna bëło wësłëchac m.jin. referatów nôùkòwców z Gduńsczégò Ùniwersytetë: prof. Andrzeja Grotha na téma Krokòwë w XVII ë XVIII w., dr Aleksandra Klempa, pt. “Midzërelidżijné stosunczi na nordze Kaszëb midzë XVI a XVIII wiekã” ë prof. Mareka Stażewsczégò ò Krokòwie w XIX w.. Swòjé referatë mielë téż nôùkòwcowie z Niemców dr Ùrlich Mùler (Müller) z Berlina, ë prof. Siegfried Melchert z Pòczdamë. Pierszi gôdôł ò jãzëkach ùżiwónëch w Królewsczich Prësach, w tim ò kaszëbiznie, a drëdżi ò Kaszëbach żëjącëch na zôpôd òd Żarnowiecczégò Jezora. Dosc pòzdze, bò pò ósmy wieczór, wëstąpił prof. Jerzi Samp, chtërny baro zajinteresowôł słëchińców, zmachrowónëch całodniową kònferencëją, wëkłôdã ò historëji kaszëbsczi pismieniznë.
W sobòtã ùczestnicë zéńdzeniégò mielë rézã pò nordze Kaszëbów. Òdwiedzëlë Hél ë Pùck, gdze bëlë w etnograficznym mùzéùm. Nastãpno wjachalë na sztót do Rzucewa ë na pôłnié do pałacu w Sławòtówkù. Pòtemù bëło zwiédzanié Mùzéùm Pismieniznë ë Mùzyczi Kaszëbskò-Pòmorsczi w Wejrowie. Czile słów ò historëji mùzéùm rzekł Édmùnd Kaminsczi. Slédnym môlã òdwiedzónym przez ùczestników kònferencëji bëła Piôsznica.
W niedzelã referat ò „cëzëch” w kaszëbsczi pismieniznie miôł prof. Tadeùsz Linkner. Bògùsłôw Bréza gôdôł ò midzëwòjnowi a dr Grégòr Berendt ò wòjnowi ë pòwòjnowi historëji Krokòwë ë nordowégò dzélu Kaszëb. Artur Jabłońsczi, zreferowôł dzysdniowé dzejanié a jiwrë pùcczégò pòwiatu, chtërnégò je starostą. Baro czekawé wspòmnieniô przekôza, mieszkającô terô w Niemiecczi a przed wòjną ë òb ji czas w Redeszewie kòl Starzëna, Felicitas Barbara Heibutzki. Òpòwiedza òna m.jin. zaslëchaną w młodëch latach, gôdkã ò pòchòdzeniém różnëch jãzëków, w tim kaszëbsczégò.
Kònferencëjã prowadzëlë Magdalena Sacha - direchtorka krokòwsczégò mùzéùm ë dr Christian Pletzing z Academia Baltica. Direchtor Sacha bëła téż prowadniczką òb sobòtnią rizã. Òrganizatorzë ùmësliwają zrëchtowanié pòdobnëch pòlskò-niemiecczich zéńdzeniów w przédnym czase.

R. Drzéżdżón

zaczątk 


wszadze z Odroda