10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

"Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
Przińdnota Kaszëb je w młodzëznie, to je wiedzec. Fùl zôwzãcô, ùdbów i chãcë, to mùszi prowadzëc kaszëbiznã do przodkù. Nôstarszą zdrëszeną młodëch je Pòmòranijô . Dzejô ju 41 lat ë mô sã corôz lepi. Nôpierwi mia bëc òrganizacëją przëcégającą nowëch lëdzy do Zrzeszeniô, a pò témù sta sã prôwdzëwie klubã sztudérów, zapôlińców. Jinszim môlã kaszëbsczich sztudérów je Stôlpsk, gdze dzejô karno Tatczëzna.
Czéjbë na tim miôł bëc kùńc, to bë Kaszëbë chùtkò przëszłë do zgùbë. Na szczescé pòwstają nowi òrganizacëje młodëch. W sztatucë Zrzeszeniô stoi, że Òglowô Rada, jak ë przédnictwò partów mògą zakłôdac klubë w òbrãbie swòjigò dzejaniô. W tim samim czasu taczé ùdbë zrodzëłë sã w Baninie ë w Brusach.
Pòdskôcënkã do te w Baninie bëła pieszô pielgrzimkã do Swiónowa, dze miało bëté wiele młodëch lëdzy. Pò czilë pòtkaniach òni namëszlële sã pòwòłac karno Cassubia, kòle Klubù ZK-P w Baninie. Są to lëdze z całi gminë Żukòwò, przidno absolweńce ë sztudérze. Chcą kôżdégò rokù òrganizowac pielgrzimczi do Królowi Kaszëb. Ju zajimają sã rëchtowanim swiãtëch mszów pò kaszëbskù w Baninie, a mają ùdbã , żebë tak bëło we wszëtczéch kòscołach w gminie. Mają wòlą przejąc òpiekã nad kòłama wësziwù w Żukòwie ë w Miszewie. Pòdjimac téż dzejanié, chtërno mô ùbòkadniac kùlturowò jejich gminã. Tak przërëchtowelë ju 30-lecé artisticzny prôcë J. Stachùrsczégò w Miszewie ë pòkôzk téatru z Lëzëna. Célã jich je promòcëjô młodëch taleńtów. Króm tégò pospólny jimprezë, jak Andrzejczi, ne i rozmieje sã Wilëjô. Jak gôdô jeden z załóżców tegò karna E. Prëczkòwsczi, "je w tim dzejanim dëch Pòmòraniji".
Tak samo je w mòjich kòchanëch Brusach. Widzimë, że z kaszëbizną w Brusach nie je dobrze i mòże bëc jesz gòrzi. Dlôtë më nie chcemë na to pòzwolic. Taczim przindnym mòtiwã naji robòtë je rozbùdzëwac swiądã kaszëbską w Kaszëbach we brusczi gminie. To mòże je ë kąsk dzywné, le to je prôwdã. Naje karno twòrzą lëdze aktiwné, chterné chcą cos belnégò zrobic, a mają fùl ùdbów. Pierszą taką akcëją bëłë "kòle pòlsczsczi fanë, fana kaszëbskô” na 11 lëstopadnika. W tim miesącu zrobimë ankietã z lëdzama ò jejich swiądze, a jãzëkù. Je téż planowónô na ten rok promocëjô wierztów Wandë Czédrowsczé ë zéńdzenié młodëch ùtwórców Zymkù z młodzezną w Brusach. Przërëchtëjemë jesz zrzeszeniową Wileją ë prôwdzewi Gwiżdże. Króm tégò mómë w naji brusczé gazéce "Zabòrë” swòjã starnã pò kaszëbskù. To je le kąsk tegò co chcemë zrobic. Ale to wszëtkò sã pò malinkù dô.
Midzë wszëtczima tima òrganizacëjami je brëkownô łączba i czasã wespólné zéńdzenia. Taką leżnoscą mdą Andrzejczi w pòmòrańsczi chëczë 30 lëstopadnika. Rôczimë serdeczno!!! A pò temù, 6 gòdnika w Żukòwie klub Cassubia rôczi do restauracëji "Grif” na swòje òficjalné zéńdzenié załóżców. A Kaszëbskô żdô na dalszé pòwstôwanié taczich karnów.

Ana òd Cupów

zaczątk wszadze z Odroda