10 (31) / 2003

Kaszëbizna / Zdrëszëna:

• "Hej, Młodi z Kaszëbów rodã" !!!!
• Stanica w Brusach
• II kaszëbsczé diktando
• Òd kòła do autobùsa
• Kaszëbë za òcéanã
• Gard w Białogardze
• Czeszë ò Kaszëbach

Nié le Kaszëbë:

• Laplandëjô - jawô czë snienié

Kùltura:

• Kùtin czarzi
• Ksążka na Gòdë
• Ze Słowôrza Zëchtë
• Kaszëbsczé zwëczi ë wierzenia

Do smiéchù:

• Mùzealé przëtrôfczi

Stanica w Brusach

19. rujana 2003 rokù w Brusach òsta pòswiãconô stanica brusczégò Partu Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò.
Ùroczëzna rozpòczãna sã mszą swiãtą, chtërną òdprôwiôł ksądz probòszcz Zdzysłôw Wërwicczi. Do Brusów przëbëłë delegacëje Partów Kaszëbskò-Pòmòrsczégò Zrzeszeniégò wnetk z całich Kaszëbów. Pò mszë wszëtczi gòsce ë delegacëje przeszłë ze swòjima stanicama sztrasama Brusów do Młodzëznowégò Domù Kùlturë. Pò òdspiéwanim kaszëbsczégò himnu, przédnik Partu K-PZ w Brusach, Władis Czôrnowsczi, pòwitôł wszëtczich. Wëstrzód gòscy bëlë midze jinszima przédnik Nôwëższégò Zarządu K-PZ Brunon Synak, wiceprzédnik karna sztudérów „Pòmòranijô” ze Gduńska Jirena Szëngwelskô ë radny sejmikù Kazëmierz Klawiter. Nôleżnicë partów symbòliczno przëbijelë gózdzama nową stanicã, a pùzdni òsta òna swiãtno przekôzana bez Brunona Synaka Władisowi Czôrnowsczémù. Òb czas ti ùroczëznë, diplomë za swòją dzałalnotã dostalë wszëtcë chtërny rozkòscérzalë ë wcyg rozkòscérzają kaszëbiznã w Brusach.
Czas ùmilałë wëstãpë fòlkloristicznégò karna „Krëbanë” z Brusów. Ùroczëznã prowadzëlë pò pòlskù – Mark Czôrnowsczi, direchtór MDK w Brusach, òpiekùn karna „Krëbanë”, ë pò kaszëbskù – Ana Cupa, nôleżniczka karna sztudérów „Pòmòranijô”, òbstójnica Kaszëbsczi Òglowégò Liceùm w Brusach.
Pò pôłnim béł jesz dzél dlô młodzëznë. W MDK zagra Kòmpanijô Wãdzëbôków ë wëstãpòwôł kabaret „Fif”. Wszëtcë bawilë sã baro fejn. Nie zafélowało téż kaszëbsczi fanë ë czëło sã „kaszëbsczi klimat”.
Mòże terô w Brusach cos sã pòcygnie w kaszëbiznie do przodkù. Mòże hasło z nowi stanicë „Kaszëbskô – naj wid ë skôrb” dô wszëtczim do mëszleniégò ë zmòbilëzëje brusczich Kaszëbów do rëszniészégò dzejaniégò. Żebë nowô sanica pò prôwdze zapòwiôda cos nowégò.

Asza Gackòwskô

zaczątk 


Na Jinternece nigdë ni môsz
wszëtczégò…

żebë miec wiedno całą Òdrodã, wiedno na czas – òbacz tuwò
Mòżesz nas wspòmòc w wëdôwanim abò kòlpòrtażu?

Napiszë do naju!